prostitusjon

De utenlandske jentene er i klart flertall blant Oslos prostituerte. Mange av dem har kommet hit ved hjelp av menneskehandlere som utnytter jentene.
Mandag, 13 februar, 2017 - 14:24