Rusavhengige

På Østensjø har personer med rusutfordringer hatt stor glede av å ha et værested, men de har ikke fått permanente lokaler enda.
Tirsdag, 29 november, 2022 - 13:42
I regi av Frelsesarmeen plukker rusmiddelavhengige voksne hvert år epler i Oslos hager. Etter ni uker avslutter de sesongen med rundt 15 tonn innsamlede epler.
Søndag, 16 oktober, 2022 - 14:13
For mennesker som sliter med rus skal en ruskonsulent være bindeleddet opp mot all hjelp. Likevel opplever flere at oppfølgingen er for dårlig.
Torsdag, 6 juni, 2019 - 09:00
Torsdag 29. november har Kirkens Bymisjon nyåpning av julebutikken I Jobb i Oslo. Produktene er laget av rusavhengige som ellers sliter med å få jobb i samfunnet.
Onsdag, 28 november, 2018 - 15:49
Foreningen for human narkotikapolitikk ønsker å lage et nytt oppholdssted for rusmisbrukere, men noen bedrifter i området er skeptiske.
Onsdag, 7 november, 2018 - 14:28
Pasienter og ansatte frykter at behandlingstilbudet blir svekket etter nedleggelsen av Borgestadklinikkene. Helse Sør-Øst mener tilbudet er godt nok.
Mandag, 26 mars, 2018 - 18:38
Gateteam Oslo er kanskje de viktigste hjelperne på gata i Oslo. Rusavhengige "Kenneth" mener nordmenn glemmer sine egne.
Tirsdag, 7 november, 2017 - 15:52