Statsbudsjettet

Fra og med 2020 fullføres opptrappingen til 11 måneders studiestøtte. Samtidig har regjeringen kuttet i støtteordninger for studenter og spart inn 900 millioner kroner.
Tirsdag, 15 oktober, 2019 - 23:03
Klimastreik
Det nye statsbudsjettet overbeviser ikke klimaaktivistene. Streikene hver fredag vil fortsette.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 15:57
Regjeringa gir 9,3 millionar kroner meir til å mellom anna styrke nynorsk.
Onsdag, 9 oktober, 2019 - 10:41
Da forslaget til årets statsbudsjett ble lagt frem, var den årlige støtten til ME-forskning forsvunnet.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 15:12
Statsbudsjettet for 2018 lover penger til ansettelse av alle nyutdanna politi. Likevel er flere av studentene bekymret for om de får jobb.
Fredag, 24 november, 2017 - 11:42
Statsbudsjettet 2018
Torsdag 12.oktober var en tung dag for studentene ved politihøgskolen. I forslaget til statsbudsjettet 2018 var det ikke satt av penger til flere nye arbeidsplasser.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 10:31
Dyrevernsorganisasjonen NOAH er en av de som rammes hardt uten statlig støtte. Samtidig får pelsdyrnæringen en økning i midler.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 13:54
Tusenvis demonstrerte mot regjerings forslag om kutt i støtten til folkehøgskolene.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 12:55
I statsbudsjettet legger regjeringen frem et forslag om å bygge 300 færre studentboliger enn det som ble bygd i fjor. Vedtaket skaper oppsikt hos AUF og NSO.
Fredag, 13 oktober, 2017 - 16:32
STATSBUDSJETTET 2017:
Onsdag fikk Juridisk rådgivning for kvinner Jenteprisen. Torsdag foreslo regjering å kutte en tredjedel av deres driftsbudsjetter.
Fredag, 13 oktober, 2017 - 15:09

Sider