Svømming

Sprengt bassengkapasitet og utrygge elever gjør svømmeopplæring på ungdomsskoler i Oslo krevende.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 08:56
Alle kommunale, helårsåpne bad i Oslo ligger på Oslo øst. Det ønsker byrådet å gjøre noe med.
Tirsdag, 29 november, 2022 - 09:56
Med en midlertidig løsning som også er forsinket, gir det mange Oslo-innbyggere ett begrenset svømmetilbud.
Tirsdag, 24 november, 2020 - 14:19