tobakk

Kreftforeningen har foreslått et tobakksforbud for personer født etter 2010. Det skaper debatt.
Onsdag, 8 mars, 2023 - 13:44
Kreftforeningen har foreslått et forbud mot tobakk. Om dette går gjennom, vil de som er født etter 2010 aldri få kjøpt produktet.
Mandag, 6 mars, 2023 - 13:56
I dag er det forbudt å selge e-sigaretter med nikotin i Norge. I desember 2016 vedtok Stortinget å oppheve dette forbudet. Lovendringen trer etter planen i kraft ved årsskiftet 2020.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 15:58
Nå har det kommet en kafé i Oslo hvor du kan røyke vannpipe. De inneholder ikke tobakk, men reguleres likevel av tobakksskadeloven.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 14:25
Antall røykere synker stadig, likevel er det rom for flere tobakksspesialister i Oslo sentrum.
Torsdag, 25 januar, 2018 - 12:17