Tømmer

Samferdselsminister Jon Georg Dale håper bedre veier vil styrke konkurransekraften til skog- og trenæringen.
Torsdag, 21 mars, 2019 - 09:57
Det hogges mer skog enn før og skogeierne oppnår stadig høyere priser.
Mandag, 21 januar, 2019 - 15:38