Trandum

I årsmeldingen for 2020 retter tilsynsrådet skarp kritikk mot Politiets utlendingsenhet for forholdene ved internatet på Trandum.
Fredag, 26 februar, 2021 - 14:59