Undersøkende journalistikk

På sosiale medier deler flere reisen til økonomisk frihet gjennom trading. Tidligere medlemmer opplevde et stort fokus på rekruttering.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 22:31
Forekomsten av ADHD er ifølge eksperter det samme for kvinner og menn. Likevel mottar dobbelt så mange menn behandling sammenlignet med kvinner. Karoline er en av kvinnene som har blitt sviktet grovt av samfunnet.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 19:05
3000 med sykepleierutdanning fra utenfor EU/EØS har søkt om autorisasjon i Norge. Kun en av fem får et ja.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 17:17
Spillerne satser alt på fotballen. De får «småpenger» i kompensasjon.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 15:36
Behandlingstilbudet for langvarige følger av hjernerystelse er ulikt rundt i landet, og det finnes ingen reell oversikt.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 14:36
Uklare retningslinjer og lav kapasitet skaper store utfordringer for familier med funksjonsnedsatte barn.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 14:30
Norsk psykiatri
Kritisk til ordninger i psykiatrien. Hevder de fleste får permisjon.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 13:20
Etniske minoriteter opplever diskriminering i stor grad når de skal ut på boligmarkedet. Dette er imidlertid vanskelig å dokumentere.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 13:05
Hvis man ikke kan se bildet selv, er man avhengig av gode bildebeskrivelser. Det å beskrive bildet er lovpålagt, men likevel gjøres det sjeldent av nyhetsmediene. Dette fører til utestengelse av blinde og synshemmede.
Torsdag, 30 mai, 2024 - 12:44
Dyrevelferdskrise:
Hvert år får Mattilsynet tusenvis av bekymringsmeldinger om dårlig dyrehold. Hva skjer når bekymringsmeldinger ikke blir fulgt opp?
Torsdag, 30 mai, 2024 - 12:35

Sider