Ungdomsklubb

Stikkontakten er et fristed der ungdommer kan bli kjent med andre gjennom å game sammen på samme sted.
Søndag, 16 oktober, 2022 - 13:36
Neon fritidsklubb i Drammen har kjøpt inn 4 stasjonær-setup til brukerne på en overkant av 100 000 kr som ungdommen for bygge opp.
Fredag, 30 oktober, 2020 - 10:02
Politiet ser at ungdomskriminaliteten øker. Gratis fritidstilbud og oppholdssteder kan være viktig for å forebygge at ungdom gjør kriminelle handlinger.
Onsdag, 13 mars, 2019 - 12:45
Bydel Østensjø er nødt til å oppgradere sine nedslitte ungdomsklubber, men mener byrådets strakstiltak ikke dekker behovene.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 14:22