Videregående skole

I utgangen av oktober kom NAV ut med sin månedlige rapport om arbeidsledighet i Oslo. De siste månedene har det generelt vært en nedgang i arbeidsledigheten, bortsett fra i en aldersgruppe. Hvorfor er det slik?
Torsdag, 3 november, 2022 - 12:48
Koronasituasjonen byr på utfordringer for videregående skoler under åpen dag.
Onsdag, 26 januar, 2022 - 14:37
Med dagens uforutsigbare koronasituasjon er det vanskelig å holde motet oppe for mange. Dette gjelder ikke for 20-åringen Sverre, som har store ambisjoner for fremtiden.
Onsdag, 26 januar, 2022 - 13:39
Flere frykter at avlyste eksamener for videregående skole vil føre til urettferdig konkurranse i høstens opptak til høyere utdanning.
Tirsdag, 2 mars, 2021 - 08:50