Ungdommen får ikke sole seg

Fra og med 1. juli i år innfører regjeringen, i samarbeid med Kreftforeningen, aldersgrense på 18 år for å bruk solarium i Norge. Solariumsnæringen, og ungdommen selv, mener dette er unødvendig, og at man, ved å bruk sunn fornuft, kan bruke solarium uten å frykte økt fare for kreft.
Onsdag, 9 mai, 2012 - 11:49