Enklere for söta bror å få arbeid i Norge

Høy arbeidsløshet fører mange unge svensker over grensa. Et nytt prosjekt skal gjøre det enda lettere å etablere seg i Norge.
Tirsdag, 22 januar, 2013 - 12:38


Söderhamnmodellen, som er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske landene, er utviklet for å hjelpe unge arbeidsledige svensker. Hjemkommunen dekker utgiftene den første måneden, slik at ungdommene lettere kan etablere seg.


Se tv-reportasjen her.

Emneord: