Norsk spillindustri avhengig av NFI-støtte

Norsk filminstitutt har For tredje gang i år har Norsk filminstitutt delt ut støtte til norske spillutviklere. Av totalt 37 søknader fikk 9 spill-selskaper støtte. Blant dem er både selskaper som allerede har fått internasjonal oppmerksomhet, men også mindre selskaper som er i startfasen.
Torsdag, 7 november, 2013 - 17:07


Denne gangen ble det delt ut opp mot 7 millioner kroner. Til tross for at mange selskaper allerede er på god vei ut i et internasjonalt marked, er de likevel helt avhengig av støtteordningen fra NFI for å klare seg i bransjen. Red Thred Games, med Ragnar Tørnquist i spissen, er et av de største selskapene som denne gangen fikk utdelt støtte.

Både Tørnquist og andre utviklere i bransjen er enige om at det er vanskelig å få penger til norske spill, men VG-journalist og spillanmelder Rune Fjeld Olsen har likevel stor tro på at norsk spillindustri vil vokse og gjøre det bra internasjonalt. Dette bare i løpet av noen få år.

Emneord: