Barnehager privatiseres – foreldrene i protest

Det siste året har en rekke barnehager i Oslo blitt privatisert. Det har ført til at mange ansatte har sluttet fordi de har mistet retten til avtalefestet pensjon. Foreldrene er bekymret for følgene dette kan få for barna.
Onsdag, 10 desember, 2014 - 13:21


Luna (3) går på Smedbakken barnehage på Ellingsrudåsen. På mandag får barnehagen hennes nye eiere. Allerede har seks av de 13 ansatte meldt sin avgang. Hovedgrunnene til at mange ansatte har valgt å slutte er at de mener at pensjonsordningene i det private er dårligere enn hva kommunen tilbyr.

Mamma Guri Borch er redd for at dette vil gå utover barna og forstår ikke hvorfor byrådet har valgt å privatisere barnehagen til datteren.

– Jeg mener at barnets beste alltid må tas hensyn til, men det har man ikke gjort i denne saken, sier Borch.

Salg og privatisering av barnehager har skapt konflikt mellom foreldre, ansatte og fagforeninger på den ene siden og den politiske ledelsen i kommunen på den andre.

Frp ser ingen ulemper ved å selge og privatisere barnehager, mens Arbeiderpartiet kaller det for en feilslått politikk.

Psykolog og forsker Henrik Daae Zachrisson mener at stor utskiftning av omsorgspersoner kan ha en uheldig påvirkning på barna som rammes.

Se video her.

Emneord: