Studentar tek ikkje brannsikkerheit på alvor

Brannvesenet rykkar årleg ut over 300 gonger til studentbustadene i Oslo. Studentar er for sløve med brannsikkerheita, meiner Studentsamskipnaden i Oslo.
Onsdag, 10 desember, 2014 - 13:25


Tamar Beridze er ein av studentane som må gå ut av heimen sin fleire gonger i løpet av året av di brannalarmen gjeng.

Sigurd Dalen, informasjonsansvarleg i brannforebyggjande avdeling Oslo brann- og redningsetat, fortviler over at studetane ikkje gjeng ut når alarmen gjeng når dei sjølve trur det ikkje er fare.

– Studentane gløymer å skru av omnen når dei lagar mat, seier Trond Bakke, direktør i SiO Bolig til Journalen.

 

 

Emneord: