Kristine Moe (16) dropper videregående

Hun trener heller fem timer hver dag for å bli profesjonell ballettdanser.
Torsdag, 28 januar, 2016 - 13:05


Siden hun var syv år har Kristine Moe danset ballett. I fjor bestemte hun seg for å ikke starte på videregående sammen med de andre klassekameratene.

– Ballettrening krever 100% tilstedeværelse av det mentale og det fysiske hele tiden, hele dagen. Det sier seg selv at man ikke kan gå på skole ved siden av, sier Kristine.

Det tar åtte år å bli en profesjonelll ballettdanser innenfor Vaganova-metodikken. Dette er den vanligste av de russiske ballettstilene, skriver Den Norske Ballettskolen på sine hjemmesider.

Bli med på trening her:

 

 

Emneord: