Folkeliggjør opera på puben

Nytt intiativ skal gjøre opera mer tilgjengelig for folk flest.
Torsdag, 25 februar, 2016 - 12:46


Opera for folket arrangerer diverse forestillinger for å gjøre mennesker mer oppmerksom på opera som en allmenn musikkform. Sopran Gjøril Sognvoll er initiavtitaker bak konseptet.

Operasangerne er unge og nyeatblerte og arrangementene er ofte i uformelle lokaler.

Emneord: