Dømt uten å vite det

Hvordan kan du stille til et rettsmøte du aldri har fått vite om? I fjor ble mer enn 200 saker anket inn fra Forliksrådet til Tingretten fordi den domfelte ikke kjente til saken før dommen hadde falt.
Fredag, 11 mars, 2016 - 14:44


Forliksrådet innrømmer at de sjeldent sjekker opp om de har riktig postadresse før de sender ut innkallelser til rettsmøter. Flere rettshjelpsorganisjoner vi har snakket med mener at en slik praksis, der innkallelser ikke når frem, går på rettsikkerheten løs.

Ifølge Juss-Buss vil de færreste personer hverken ha tid eller mulighet til å anke allerede avgjorte saker videre i rettsapparatet, og frykter derfor at mørketallene er store.

Emneord: