Elevens familiebagrunn har mye å si for resultatene. Foto: Leif Harboe/Flickr

Undersøker skoler på samme grunnlag

Hvor gode skoler er blir ofte rangert ut fra nasjonale prøver, men gode resultater trenger ikke bety at skolen kan tilby best undervisning.
Torsdag, 19 januar, 2017 - 15:49

Hvor gode skoler er blir ofte rangert ut fra nasjonale prøver og eksamensresultater, men flere studier viser at elevens familiebakgrunn har mye å si for hvor godt elever gjør det på skoler. Eksempelvis gjør ofte elever som har foreldre med høyere utdanning det bedre på skolen, enn elever som har foreldre med lavere utdannelse.

Resultater på eksamen og nasjonale prøver sier noe om hvor mye eleven kan, men ikke noe om hvor mye skolen har bidratt til å få disse resultatene. Derfor har SSB gjort en under undersøkelse som måler hva slags resultat hver enkelt skole ville fått dersom elevgrunnlaget var gjennomsnittlig.

Fra konklusjonen i rapporten kommer det frem at det er større forskjeller mellom resultatene på nasjonale prøver og eksamen, enn forskjellene for hvor mye skolen bidrar for læringen. Dette kan vise at noen skoler kommer dårligere ut på nasjonale prøver på grunn av elevsammensetningen, og ikke nødvendigvis fordi oppfølgingen de får på skolen er dårligere.

På tross av at flere skoler er nærmere landssnittet i denne undersøkelsen enn på nasjonale prøver, er forskjellene fortsatt store mellom skolene som er på topp og på bunn. Forskjellen mellom disse tilsvarer ca et år læring for elevene på skolen, og de beste skolene klarer å løfte alle elevgruppene uansett utgangspunkt.