USA: Et tilsynelatende frihetsparadis

USAs innbyggere nyter ytringsfrihet, trosfrihet og pressefrihet, men finanskrise, terrorlovgivning og Wikileaks gir samtididig mange utfordringer.
Mandag, 23 mai, 2011 - 15:41


Journalister må selv gå sammen for å redde gravejournalistikken og store fjernsynskanaler som Fox News lener seg politisk mot høyre. Et av verdens beste pressefrihetsland har også sine begrensninger.

Den amerikanske grunnloven fastslår at USA har ytrings-, presse- og religionsfrihet, og USA ligger ifølge Press Freedom Index på 20. plass i rangeringen over hvilke land i verden som har størst pressefrihet.

Denne oversikten går kun ut på hvordan journalister opplever pressefriheten i landet, og går ikke nærmere inn på hvordan journalistikken er vinklet. I USA er nettopp politiske vinklede nyheter svært omdiskutert.

Les hvordan Lisa Cooper mener Fox News støtter Det republikanske parti.

Human Rights Watch er en selvstendig organisasjon som jobber for å forsvare og beskytte menneskerettighetene i verden. I USA retter de nå arbeidet mot overdrevne straffer og restriksjoner, diskriminering og misbruk, fengsels - og forvaringsbetingelser, urettferdig innvandringspolitikk og omsorgssvikt.

Ifølge CPJ har 22 journalister blitt drept i tjeneste hittil i år. Ingen av disse drapene skjedde i USA.

 

Finanskrise og privat makt

Høsten 2008 brøt deler av det internasjonale finansmarkedet fullstendig sammen, da mange av verdens største forretningsbanker kviet seg for å låne hverandre penger. Finanskrisen var et faktum.

Dette gikk også ut over de store mediehusene, noe som førte til mange oppsigelser og kutt i budsjettet. Disse mediehusene eies nemlig av store privateide selskaper, som er avhengig av investorer.

Denne type eierskap kan redusere mangfoldet i journalistikken, og sette stor makt i hendene på noen få bedrifter.

 

Truer gravejournalistikken

Mange journalister reagerte på at mediene ikke tok seg råd til å finansiere gravende journalistikk.

De gikk derfor sammen og dannet uavhengige journalistorganisasjoner, som jobber utelukkende med gravende og undersøkende journalistikk.

ProPublica er en av organisasjonene som kjemper for gravejournalistikken.

Les om hvordan ProPublica arbeider.

 

 

Politisk nyhetsvinkling

Amerikanske nyhetskanaler fordeler seg på høyre-venstre-aksen i amerikansk politikk.

Spesielt skiller Fox News seg ut. Nestleder i Democrats Abroad, Lisa Cooper, mener kanalen vinkler sakene sine enda mer til høyre enn det vanlige republikanske standpunkt.

Fox News’ grunnlegger Rupert Murdoch har tilbakevist kritikken og stått på at kanalen er “fair and balanced”.

I 2004 kom dokumentaren Outfoxed ut, som sterkt kritiserte nyhetskanalens praksis.

Mange nettsider arbeider med å bringe fram nøytrale, objektive nyheter. Fair er en organisasjon som arbeider for at mediene skal presentere saker uten politisk eller finansiell påvirkning. 

 

Dobbeltmoralsk lovgivning

Selv om USA har grunnlovsfestet pressefrihet, er ikke myndighetene fremmed for å innskrenke den om de mener noe tyder på at rikets sikkerhet er i fare.

Det finner man flere eksempler på opp gjennom historien: Under “The Red Scare” i 1919, ble krigsmotstandere fengslet, og under McCarthy-perioden fra 1947 til 1957, ble kommunistsympatisører forfulgt og mistet jobbene sine.

Med nettsiden WikiLeaks, en platform der varslere kan laste opp hemmeligstemplede dokumenter uten fare for at identiteten deres blir avslørt, er pressefriheten på nytt utfordret. Myndighetene mener at organisasjonen ikke beskyttes av pressefriheten ettersom den ikke kan defineres som et redaksjonelt nettsted, og har gjort forsøk på å få lagt ned siden.

Uavhengig av om regjeringen lykkes eller ikke, tyder det på at den typen virksomhet WikiLeaks representerer er kommet for å bli.

Les mer på fenomenet WikiLeaks i denne artikkelen.

 

Mona Eltahawy er en liberal sekulær amerikansk muslim som har demonstrert for bygging av en moské ved Ground Zero. Foto: Martin Holvik

 

Debatterte og diskriminerte muslimer

Etter terrorangrepene 11. september har den amerikanske samfunnsdebatten om terrorisme og islam polarisert seg.

Osama bin Ladens død, byggingen av en moské ved Ground Zero, og pastor Terry Jones, som brente et eksemplar av Koranen, er blant siste års hendelser som gjør religion til et brennhett tema.
 
Debatten har også ført til at amerikanske muslimer blir utsatt for diskriminering og fordommer.

En undersøkelse fra 2007 viser at 53 prosent synes det har blitt vanskeligere å være muslim i USA etter 11. september. Offentlig ignorering av islam og stereotypier er problemer mange støter på.

Første grunnlovsparagraf i “Bill of rights” sikrer også muslimer tros- og ytringsfrihet. Til tross for samfunnsdebatten har amerikanske muslimer generelt godt utdannings- og inntektsnivå, noe som gjør dem godt integrert og respektert i samfunnet.

 

USA

  • Styringsform: Føderal republikk

  • Folketall: 310 232 863

  • Fengslede journalister hittil i år: 0

  • Fengslede journalister i 2010: 0

  • Drepte journalister hittil i år: 0

  • Drepte journalister i 2010: 0