Bekjemper vold mot kvinner

Torsdag er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. En ny rapport fra Amnesty viser sammenhengen mellom fattigdom og vold.
Onsdag, 25 november, 2009 - 15:12


Dagen ble innført i 1999, og skal sette søkelys mot vold mot kvinner som et globalt problem. Vold rammer kvinner i alle samfunn og kulturer, uansett etnisitet, status og sosial bakgrunn.

Menn mot vold mot kvinner

FN ønsker å fremstå som et godt eksempel, og skape et globalt engasjement for temaet. På FN-sambandets hjemmeside står det at FN skal jobbe med en omfattende kampanje mot vold frem til 2015.

–FN plukker ut noen FN-dager som markeres større, det gjelder blant annet FN-dagen og fredsdagen. I år markerer vi ikke 25. november, sier Venke Uglenes som er bibliotekar i FN-sambandet.

Sambandet har ingen nasjonal markering i år, men internasjonalt blir dagen markert. Ban Ki-Moon, generalsekretær i FN, startet i fjor kampanjen “UNiTE to end violence against women”, og lanserer i dag et nettverk av mannlige ledere som skal arbeide mot vold mot kvinner. Fra Norge er justisminister Knut Storberget repersentert i denne gruppa.

Medlemmene av nettverket vil støtte arbeidet verden over for å få en ende på volden, blant annet ved å lage gode lover mot vold.

Norge Støtter FN

Den Norske regjeringen støtter FNs kvinnerettede bistand gjennom å gi 40 millioner kroner til FNs innsats for å bekjempe vold mot kvinner i utviklingsland, og 20 millioner til FNs nye likestillingsfond i 2009.

Fattigdom skaper vold

Amnesty International (AI) markerer dagen ved å lansere en ny rapport som viser sammenhengen mellom fattigdom og vold. Det er de fattige kvinnene som blir mest utsatt for vold, og rapporten viser at fattigdom ikke bare er en årsak til vold, men også en konsekvens av det.

Amnesty International Norge (AIN) har i år et internasjonalt fokus gjennom en kampanje som skal pågå over 16 dager. Kampanjen er basert på webaksjoner, og startet 25. november med en aksjon om kvinner og fattigdom i Sør-Afrika. Det er en underskriftskampanje som tilslutt skal sendes til Sør-Afrikas transportminister.

Sør-Afrikanske kvinner får ikke forebyggende legebehandling fordi de ikke har råd til bussen. Foto: Flickr/Edvard Morgan

Bakgrunnen for aksjonen er det store antallet kvinner som utsettes for seksuelle overgrep i Sør-Afrika. Overgrepene fører til at kvinner i langt større grad enn menn utsettes for HIV-smitte.

–I alderen 15 til 34 år er det er to til fire ganger så mange kvinner enn menn som er smittet, sier Patricia Kaatee, rådgiver i AIN.

Ber transportministeren om hjelp

Faren for HIV-smitte kan begrenses om kvinnene får hjelp innen 72 timer etter overgrepet. Det er innført gratis behandling ved sykehusene, men Kaatee forteller at kvinnene likevel ikke har råd. Det skyldes at mange ikke har råd til bussbillett, og at det er dårlige bussforbindelser fra landsbygda.

Aksjonen ber transportministeren i Sør-Afrika om å sikre befolkningen tilgjengelige og regelmessige transporttjenester til en overkommelig pris.

Det er 5,2 millioner mennesker som lever med HIV/AIDS i Sør-Afrika, og i 2007 vedtok den sørafrikanske regjeringen en ny strategi for å håndtere HIV/AIDS epidemien. I 2009 erklærte president Jacob Zuma at de skulle ”snu tidevannet mot AIDS”. Amnesty ser svært positivt på engasjementet fra den sørafrikanske regjeringen, og tror aksjonen kan føre til endring.

–Dette gir alle en mulighet til å gjøre noe aktivt. Vi tror det har en effekt når transportministeren mottar underskrifter fra oss, sier Patricia Kaatee.

Vold mot kvinner i Norge

Amnesty International har siden 2004 hatt fokus på vold mot kvinner som et omfattende menneskerettighetsbrudd. Høsten 2005 startet kampanjen ”Stopp vold mot kvinner”. Gjennom kampanjen ønsket Amnesty International Norge å synliggjøre at vold mot kvinner er et menneskerettslig problem av stort omfang.

For å nå ut til folket brukte Amnesty levende mennesker i gatebildet sminket som voldsoffere, ved siden av reklamefilmer og postere.

Amnesty ville synliggjøre at vold mot kvinner er et menneskerettslig problem av stort omfang, også i Norge. Foto: copyright Kikkut reklamebyrå AS for Amnesty

Hver fjerde kvinne i Norge har vært utsatt for vold av sin partner. I forbindelse med kampanjen kom Amnesty med en rapport om norske kommuners arbeid mot vold mot kvinner i 2005. Rapporten konkluderte blant annet med en ”manglende kommunal vilje til å ta vold mot kvinner på alvor, og en manglende forståelse for de menneskerettslige forpliktelsene kommunen har til å gi kvinner nødvendig beskyttelse”.

Globalt

Det er ingen tvil om at det enda er en lang vei å gå før vold mot kvinner ikke lenger er et problem. Forskningsresultater fra USA viser at minst hver tredje kvinne i verden utsettes for seksuelle overgrep, mishandling eller andre former for vold i løpet av livet. Men det er heller ingen tvil om at ting er i endring, og at det er mer og mer globalt fokus på å få en endring.

Emneord: