Storbritannia åpner for gratis heroin

I Storbritannia har et fireårig prøveprosjekt med gratis heroin til rusmisbrukere gitt oppløftende resultater, viser en ny rapport.
Mandag, 23 november, 2009 - 15:24


Rapporten Results of the Randomised Injectable Opioid Treatment Trial (RIOTT) ble gjennomført av den London-baserte forskningsorganisasjonen King`s Health Partners. Den viser at tre firedeler av rusmisbrukerne som deltok avsto fra gate-heroin, kriminalitet og opplevde å få en generelt høyere livskvalitet under perioden. Dessuten var det mange tilfeller av rusmisbrukere som klarte å trappe ned, og etterhvert gå over på metadon.

Prosjektet

En utvalgt gruppe rusmisbrukere har gjennom fire år fått utdelt heroin daglig på statlige klinikker i London, Darlington og Brighton. Fellesnevneren for rusmisbrukerne var at de hadde vært avhengige i lang tid, og ikke klart å slutte gjennom eksisterende metoder. I tillegg hadde de gått på substitutter som metadon, men likevel brukt gateheroin samtidig.

Prosjektet ble støttet av veldedighetsorganisasjonen Action on Addiction og hadde som mål å hjelpe rusmisbrukere til å trappe ned på dop, få orden på livet og minske gateinjeksjoner. Med kontinuerlig fysisk og psykisk støtte fra statlige klinikker skal dette på sikt hjelpe dem til å slutte helt.

Et lettere liv

“Sara” var en av deltagerne i prosjektet. Hun hadde gått på heroin i over tjue år, men klarte å halvere sin daglige dose allerede første året med gratis heroin. Nå har hun sluttet, og går på subtituttene morfin og metadon. I følge Times savner hun ikke det gamle livet sitt.

– Det var veldig kaotisk. Det meste av tiden min gikk med til å lete etter penger eller ta narkotika.

I dag har “Sara” funnet et sted å bo, og har tid til å behandle depresjonen sin. Målet er å slutte helt.

Sveits er det første landet i Europa som har innført gratis heroin til rusmisbrukere. Om den britiske staten tar RIOTT-rapporten på alvor, kan Storbritannia bli det andre. 

 

 

 

Emneord: