Gorillaflokken i San Diego Zoo ble smittet av koronaviruset i januar. Illustrasjonsfoto fra San Diego Zoo 2011. Foto: Chris Favero (CC BY-SA 2.0 Flickr)

Koronaviruset smitter dyr i USA

Det var trolig et dyr i fangenskap som smittet mennesker med koronaviruset. I USA går smitten nå den andre veien, mennesker smitter dyr.
Fredag, 7 mai, 2021 - 15:35

I januar ble plutselig de åtte gorillaene i San Diego slappe. På kort tid gikk de fra å leke med hverandre og slenge seg fra tre til tre, til å vise symptomer på å være syke. De hostet, hadde rennende nese og var ikke interessert i maten sin. Noen av apene fikk også problemer med å puste. 

Da gikk en alarm hos de ansatte i dyreparken, som straks gjenkjente symptomene, og fryktet koronaviruset. Parken satte raskt i gang testing av dyrene med en test utviklet spesielt for dyr, og det viste seg at de åtte gorillaene testet positivt for covid-19 forteller journalist i National Geographic, Natasha Daly, til Journalen. 

Winston sluttet nesten å puste

Når dyreparken fikk sjokkbeskjeden, visste de ikke om de måtte forberede seg på å la dyrene bli friske på egenhånd, eller om de måtte ha pustehjelp med respirator. Det skulle vise seg at alle gorillaene klarte å bli bedre av seg selv, med unntak av flokkens 48 år gamle leder.

Den store sølvrygg-gorillaen Winston hadde tidligere slitt med hjertet sitt. Da han fikk store luftveisproblemer og hjertesvikt, var de ansatte usikre på om han kom til å overleve viruset. Men etter en eksperimentell antistoffbehandling, ble han sakte bedre. I dag er Winston på beina igjen, og energien og apetitten er tilbake.

Daly sier at dyreparken er overbevist om at gorillaflokken ble smittet av en ansatt i dyreparken. Dette har imidlertid ikke skjedd i form av fysisk kontakt, da de ikke rører eller leker med gorillaene. Smitten har spredd seg i form av tilberedning av mat, eller rengjøring av innhegning. 

Også kjæledyr er smittet

I april 2020 dukket de første tilfellene av smittede dyr opp i USA. Det gjaldt løver og tigre i Bronx Zoo i New York. I løpet av fjoråret testet flere dyr i ulike dyreparker positivt for viruset. 

– Vi kjenner ikke til noen tilfeller der de smittede dyrene ikke har blitt friske, forteller Daly.

Ifølge American Veterinary Medical Association, AVMA, er viruset er også oppdaget hos mink, hunder og huskatter i USA. Alle disse dyrene har fått viruset i form av dråpesmitte fra mennesker. 

– Det er mer enn 26 millioner bekreftede tilfeller av covid-19 blant mennesker i USA, men under 150 bekreftede tilfeller hos dyr, forteller en representant fra AVMA til Journalen.

 

Likevel utdyper organisasjonen at en del av dette skyldes at dyr testes i mindre grad enn mennesker. De ser ikke et høyt antall uforklarlige sykdommer hos dyr som kan tenkes å være covid-19, men muligheten er der for at viruset har smittet flere dyr enn vi vet om. 

Zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum til UiO, Petter Bøckmann, mener det er vanskelig å vite hvilke dyr som kan smittes av covid-19.

– Desto fjernere slektninger dyrene er, desto mindre er sannsynligheten for at et virus blant mennesker finner akkurat den kombinasjonen av egenskaper de trenger for å gjennomføre sitt livsløp, sier han. 


Mange dyr i USA har testet positivt for covid-19, og katter topper statitistikken over kjæledyr. Arkivfoto: Journalen

Karen har blitt vaksinert 

Symptomer blant dyr

Dyr smittet av covid-19 kan ha følgende symptomer:

  • Feber
  • Hoste
  • Pustevansker
  • Sløvhet
  • Nysing
  • Rennende nese
  • Øyeutslipp
  • Oppkast 
  • Diaré

Kilde: Centers for Disease Control and Prevention

Tilbake i San Diego var orangutangen Karen blant de første apene som fikk covid-19-vaksine. Hun, og tre andre orangutanger i parken, fikk i februar to doser hver av den eksperimentelle vaksinen. Det var en risiko å ta, siden den kun har blitt testet på hunder og katter, har parken fortalt Daly.

Lykken var stor da parkens aper ikke viste noen tegn til bivirkninger, og forhåpentligvis vil Winston også få vaksinen denne våren. Parken ønsker å vaksinere hele gorillaflokken som ble smittet av viruset. De vil vente til det har gått mellom 60 og 90 dager siden sykdommen, slik anbefalingene er. Også parkens store kattedyr vil ifølge Daly få vaksinen etter hvert.

Den hovedmistenkte

Dyr har vært den opprinnelige smittekilden til de fleste pandemier i vår tid. Høyst sannsynlig stammer koronaviruset fra en flaggermus på et våtmarked i Wuhan i Kina. Bøckmann forteller at det trolig var flaggermusen som smittet et skjelldyr, en pangolin, som igjen smittet de første menneskene. 

Han tror nettopp slike markeder er en stor smittekilde, fordi eksotiske dyr og mennesker oppholder seg tett sammen.

– Smitte skjer på steder hvor dyr og mennesker kommer i veldig tett kontakt, både med hverandre og med hverandres kroppsvæsker og innvoller.

Verdens naturfond (WWF) mener at menneskers nære kontakt med ville og eksotiske dyr er en stor trussel for folkehelsen, og at for å hindre fremtidige epidemier må ulovlig handel av dyr og planter stoppes. 

– Lovgivningen bør endres i land der det er lov å utnytte dyr og naturressurser på denne måten, slik at vi unngår nye eksotiske sykdommer, sier Bøckmann til Journalen. 

Mink som smittet mennesker

Mange er redde for å få smitte av viruset fra hunden eller katten sin. Centers for Disease Control, CDC, kan fortelle at dette ikke er noe å frykte. 

– Enda er det ingen bevis på at mennesker har fått viruset fra kjæledyret sitt, og heller ikke fra dyr i dyreparker, skriver de.

Selv om mye tyder på at det koronaviruset smitter fra dyr til mennesker, har det vært unntakstilfeller. CDC skriver at både Nederland og Danmark har hatt tilfeller hvor viruset har smittet fra mink til gårdsarbeidere, uten at de kan gi et svar på hvorfor. Smitten i Danmark førte til at det ble bestemt at all mink skulle avlives. Ifølge Aftenposten ble det imidlertid stanset underveis fordi regjeringen ikke hadde lov ifølge dansk lovgivning. 


De eneste smittetilfellene der dyr har smittet mennesker med covid-19, har skjedd på minkfarmer. Arkivfoto: Fanny Bu, Journalen

Varierende smittevern i dyreparker

– Smittevern i dyreparker spriker veldig i USA, sier Daly.

Association of Zoos and Aquariums, AZA, har en standard for dyrehold, veterinæroppfølging og uteområder i amerikanske dyreparker. Daly anslår at omkring 200 dyreparker er en del av organisasjonen, deriblant Bronx Zoo og San Diego Zoo.

De nye tiltakene går ut på bruk munnbind, hansker og hyppig vask av utstyr. Samtidig er det en bekymring at mindre dyreparker ikke følger disse tiltakene. I USA er det mange såkalte roadside zoos, som ikke er en del av AZA. 

Roadside zoos er ofte mindre privateide dyreparker med eksotiske dyr. Ifølge organisasjonen PETA, People for the ethical treatment of animals, lever dyrene ofte under dårligere forhold, med trange bur og lite plass til å bevege seg. 

Emneord: