PRIO håper å stimulere debatt blandt akademikere og organisasjoner. Foto: Sofia Klepsvik

Opprørsgrupper vil redde sivilbefolkningen

Onsdag inviterte Peace Research Institute Oslo (PRIO) til seminar om hvordan opprørsgrupper i Jemen og Syria forsøker å styre land med korrupte ledere.
Onsdag, 30 mars, 2022 - 13:02

Onsdag morgen hadde PRIOs Midtøsten-senter et seminar som var åpent for alle. Seminaret fokuserte på opprørsgrupper i Jemen og Syria som tiltar seg funksjoner som ligner på det en regjering har. I land med konflikt finner man ofte slike opprørsgrupper som tar ansvaret for borgerlig sikkerhet og tilbyr utdanning for barn og voksne. 

Foredragsholderne var forskere ved PRIO, Júlia Palik, Pinar Tank og Vidar Benjamin Skretting. Både Palik og Tank kom med deres vurderinger av ulike politiske tiltak som har blitt gjort i Syria og Jemen. Disse tiltakene er basert på hvordan opprørsgruppene har forsøkt å ta tilbake makten fra regjeringen.

Vil gjøre folket uavhengig 

Pinar Tank sier at opprørsgruppene i Jemen og Syria har en egen ideologi, som de lærer bort til barn og voksne. Dette blir lært bort på skoler som er bygget av opprørsgruppene. Hun sier at det som er felles for alle opprørsgrupper er tanken om hva et demokrati er. 

– Demokrati er en regjering, ikke en stat. Folket og fellesskapet har makten til å regjere et land uavhengig av en stat, sier Pinak Tank.

Júlia Palik sier at opprørsgrupper i Jemen og Syria er mindre avhengig av sivile når de får støtte fra organisasjoner utenfra eller andre land. 

En vikitg debatt som blir for ofte oversett 

PRIO håper med sitt seminar at de når folk i forvaltningen som Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet, frivillige organisasjoner og akademikere. 

– Vi vil stimulere en debatt om det som er et viktig men også et oversett fenomen i krigssituasjoner, nemlig opprørsgruppene som står for krigen mot en korrupt regjering. Disse opprørsgruppene forsøker også å regjere, sier Kristian Berg Harpviken, leder av PRIOs Midtøsten-senter.

– Det er interessant å se til hvilken grad ulike opprørsgrupper forsøker å regjere. Noen er veldig ambisiøse og bygger skoler, helsetjenester og lage sitt eget flagg. Opprørsgrupper er avhengig av økonomisk støtte utenfra, for å kunne være så ambisiøse. Ikke alle får den støtten, og er avhengig av å skattelegge befolkningen, sier Harpviken. 

Emneord: 
Tags: