Besøkstallene på gården har nå gått opp igjen etter en turbulent periode. Foto: Sophia Zhichkina

Skyene har lettet over nostalgisk besøksgård

Ridesenteret og besøksgården på Ekeberg fikk ingen støtte fra staten da Norge måtte stenge i mars. Nå er økonomien på vei opp igjen, men gården har ennå en usikker fremtid i vente.
Tirsdag, 29 september, 2020 - 17:23

EKT rideskole og husdyrspark har ligget på Ekebergsletta siden 60-tallet og har sentimental verdi for flere generasjoner av Oslo-beboere. Da landet stengte 12. mars begynte det å se mørkt ut for senteret. EKT startet med Edvin Kjell Thorson og i 1981 tok hans datter, Sissel Thorson Falch (78) over med hennes mann Michael Falch (82). 

Se videoen under for å bli bedre kjent med besøksgården og de som driver den:

På randen av konkurs

EKT er har ikke erverv til formål. Dette innebærer at de er en ideell organisasjon, som godt kan tjene penger, men det skal ikke tilføye noen verdier til eiere. All inntjening skal pløyes tilbake til bedriften, og de er fritatt fra å levere skattemelding. Dette var bestemt av Oslo kommune da gården fikk festeavtale i 1964. Da finansministeren sa at næringslivet skulle få kontantstøtte grunnet koronakrisen var betingelsen at man skulle skatte i Norge. 

— Vi syntes det var ganske hardt å fordøye at vi ikke fikk kontantstøtte fordi det var Oslo kommune som hadde pålagt oss det at vi ikke skulle betale skatt. Men det hjalp ikke, regelverk er regelverk, sier Michael Falch. 

Siden mars har gården sett alvorlig på konkursen to ganger. Den første var etter de måtte stenge i mars, og den andre var i juni. 

— Da husket jeg tallene godt. Vi hadde ikke nok til å betale blant annet forfalte fakturaer, feriepenger og lønn til ansatte. Så to ganger var det helt reelt å tenke på avvikling av dette stedet, sier Falch.

Støtte fra publikum

Ettersom EKT ikke fikk støtte fra staten i første omgang startet de en spleis-konto. De satt et mål på 200 000 og satt igjen med netto 184 000. De satt også opp skilt rundt på gården med vipps-nummer og var takknemlig for all støtten de kunne få. Det var også to privatpersoner som opprettet separate spleis-kontoer med EKT som mål.

— Jeg har ikke de nøyaktige tallene men det ble flere titusener som kom inn på den måten. Vi ante ikke at det lå så mye positiv velvilje i folket for å holde dette stedet gående, men vi har absolutt kommet igjennom det og ser lyset i enden av tunnelen nå.

Endelig penger fra staten

Lotto- og stiftelsestilsynet kom med en ny krisepakke i september for frivillige lag og organisasjoner. Formålet med denne pakken var å kompensere frivillige organisasjoner som hadde hatt betydelige inntektsbortfall som følge av korona-restriksjonene som staten hadde satt.

— Det var jo en ulidelig ventetid på at dette skulle bli vedtatt. Det tok litt tid før det ble lagt ut og da var vi kjappe på å søke. Svarene har kommet nå og vi fikk innvilget 700 000 av kulturmidler, sier Falch.

 

Emneord: