Togstreiken rammer elever hardt

Fredrik Zupfer reiser vanligvis til skolen med tog. Streiken gjør hverdagen svært vanskelig.
Fredag, 21 oktober, 2016 - 09:59

18-åringen ville vanligvis reist med tog, men må i stedet ta lange turer på overfylte busser, eller skifte buss underveis. Det gjør turen fra Oppegård til Ås videregående skole svært tøff. Zupfer forteller at han og medelevene har fått en rekke problemer som følge av streiken. 

Transportøkonomisk institutt har beregnet at de 20.000 pendlerne som daglig er berørt av streiken bruker en halvtime lengre hver vei. Dette bidrar til et tap på 800.000 kroner daglig for samfunnet, sier TØI. 

 

Emneord: