Stadig underbemanning på Oslo Lufthavn

Misnøye blant de ansatte i politiet
Onsdag, 22 februar, 2017 - 14:39

Sommeren 2016 bød på stor misnøye knyttet til passkontrollen på Oslo Lufthavn. Underbemanning gjør at politiet på flyplassen må prioritere enkelte arbeidsoppgaver fremfor andre. 

Må prioritere arbeidsoppgaver

Politibetjent Sarina Gustavsen (24) forteller Journalen at det i sommer var 175 ansatt i politiet på hele Oslo Lufthavn. Etter nedleggelsen av Moss Lufthavn ble ni ansatte overført til Oslo, i tillegg til at Politidirektoratet bevilget midler til distriktet. Selv om situasjonen i passkøen er blitt forbedret, er politiets daglige drift fremdeles ikke optimal. Journalen har vært i kontakt med flere kilder i politiet som uttrykker misnøye. Personer som vurderes til grundigere kontrollering eller bortvisning slippes inn i landet grunnet manglende kapasitet. 

– Justisministeren vår gikk i sommer ut og sa at alle som skal reise må kunne få nødpass, da må politiet opprettholde og tilfredsstille de kravene som er satt til oss. Politiet gjør jo det beste de kan for å yte best mulig service for publikum, men det er ikke alltid like enkelt å prioritere både saksbehandling i viktige saker og sørge for at folk slipper å stå så lenge i passkøen og utstede nødpass til alle de som trenger det, sier Gustavsen. 

Justis- og beredskapsdepartementet avviser ansvar

Anders Anundsen satt som justisminister under passkaoset sommeren 2016. I et pressemøte kunne han forsikre reisende og pårørende at de i samarbeid med Øst Politidistrikt jobber med å løse situasjonen. Justis- og beredskapsdepartementet understreker at prioritering av oppgaver skal skje internt i politidistriktet og at de ikke har instruert politiet om noe annet. 

– Det er riktig at det var en utfordrende køsituasjon på Gardermoen sommeren 2016. Øst Politidistrikt og Politidirektoratet iverksatte tiltak for å håndtere situasjonen, både på kort og lang sikt. Det er tatt grep for å hindre at en situasjon tilsvarende sommeren 2016 skal gjenta seg, sier en representant fra Justis- og beredskapsdepartementet om situasjonen. 

Journalen har tatt kontakt med Politidirektoratet, som ikke ønsket å kommentere saken.