"Stans vold og trakassering av kvinner" var en av årets hovedparoler under kvinnedagen. Foto: Marie Knutsen Bruntveit
8. mars:

Kvinnekamp mot kroppskrenkelse

8. mars demonstrerte kvinner mot vold og trakassering. Samtidig merker Novus Academy på Lørenskog økende etterspørsel etter selvforsvarskurs.
Onsdag, 13 mars, 2019 - 13:28

– Det gjør meg helt klart tryggere, sier Carina Ness, etter vi snakket med henne på et selvforsvarskurs i Lørenskog. Hun har gått på kurs flere ganger for å føle seg tryggere i byen.

Sammen med omtrent 20 andre fikk hun opplæring i brasiliansk jiu-jitsu og selvforsvar av kursleder, Renato Tavares. Ness sier at også døtrene hennes også trener selvforsvar. Hun er glad for at de selv ønsket å begynne med det i tidlig alder.

Nyttige teknikker

Tavares forteller at de ser en økning i kursdeltakere. Selv om mange deltar for idrettens del, legger ikke deltagerne skjul på at det er nyttig å kunne gode teknikker for å komme seg ut av truende situasjoner.

– Jeg har vært i situasjoner med menn som har vært mye tyngre enn meg, og kommet meg ut av det. Det har heldigvis kun vært på trening, og ikke i reelle situasjoner, forteller Ness.

Flere voldtektsanmeldelser

– De siste årene har jeg begynt å se meg rundt. Men før det har jeg aldri vært redd. Det er for mange overfall og voldtekter, sier Janne Eggen. Hun er en av flere som går under parolen «stans vold og trakassering av kvinner» i toget. 

Ferske tall fra polititet viset at 1758 voldtekter ble anmeldt i 2018. Siden 2014 er det en økning på over 500 tilfeller. Også generelle voldslovbrudd øker. I 2014 var tallet under 27 000, sammenlignet med 32 884 anmelde saker i fjor. Anmeldte voldtekter øker derfor mer enn voldslovbrudd, selvom det totalt er færre tilfeller.

Kripos peker på at den store økningen i antall anmeldte voldtekter de siste årene, kan være på grunn av økt åpenhet rundt temaet.