Flere unge jenter begynner å snuse

Røyketallene går nedover, men andelen som snuser øker. Statistikken viser en økning særlig hos unge jenter.
Tirsdag, 7 mars, 2023 - 11:10

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en tydelig økning i snusbruk blant unge kvinner i alderen 16 til 24 år. Ifølge SSB er det langt mer vanlig å snuse fast blant de yngre enn de eldre. Med den nyeste utviklingen tatt i betraktning, er ikke lenger forskjellen i snusvaner mellom gutter og jenter så stor. Men hva som er den bakenforliggende årsaken, sier ikke statistikken noe om.