For fjorden, folket og framtida

Den 16 år lange striden får snart en dom. Nå saksøker Natur og Ungdom og Naturvernforbundet staten.
Fredag, 6 oktober, 2023 - 15:01

Staten har tillatt et norsk gruveselskap å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. 


18. september samlet mange unge fra Natur og Ungdom seg utenfor Oslo Tinghus for ​å markere den første dagen i rettssaken. ​ Foto: Hedda Grønbrekk

– Vi har lenge prøvd å avverge en alvorlig miljøkriminalitet slik jeg ser det, sier Gina Gylver (22) som er leder i Natur og Ungdom.

Staten saksøkes på grunnlag av at Natur og Ungdom og Naturvernforbundet mener at de bryter EUs retningslinjer ved å tillate gruvedumpingen.

Kristin Carelius Haug (17) skulle egentlig vært på skolen, men i stedet befinner hun seg utenfor Oslo Tinghus. 

– Jeg velger å prioritere dette fordi det er en hastesak. Hvis vi ikke får stoppet dumpingen i Førdefjorden vil det bli en fjord uten noe liv, og uten noen verdi i seg selv, sier hun fortvilet.

Førdefjorden er en nasjonal laksefjord. Siden 2007 har Natur og Ungdom sammen med Naturvernforbundet demonstrert mot dumping av gruveavfall. 

Saken er nå i retten, 4. oktober faller dommen.


Natur og Ungdom er en plattform for unge til å bruke egen stemme i miljøpolitikken. Foto: Hedda Grønbrekk

 

Emneord: