– Aldri sett maken til propaganda

Russlandsforsker Jakub Godzimirski er forskrekket over måten russiske medier framstiller Ukraina-krisen.
Fredag, 9 mai, 2014 - 10:00

– Det opplagte er at ved siden av en militær konflikt pågår det en slags informasjonskrig, sier seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Jakub Godzimirski.

Han har fulgt begivenhetene i Ukraina gjennom både vestlige og østeuropeiske medier. For ham er det tydelig at journalister har sin rolle å spille i konfliktsituasjoner, og han roper spesielt varsku overfor hvordan russiske medier framstiller saken.

– Jeg må si at det er svært skremmende hvordan dette blir framstilt i russiske medier. Jeg har fulgt russisk politikk i 20 år som forsker her på NUPI, og før det ble jeg utsatt for propaganda i 30 år da jeg bodde i Polen. Jeg har aldri sett maken til propagandabruk som den som gjelder russiske medier i Ukraina.

Stop Russian propagandUkrainere protesterer i Downing Street, London. Foto: Alan Denney/FlickrMedieskapt virkelighet

Godzimirski sier at det i lang tid har vært en forvrengt framstilling av virkeligheten fra russiske mediers side, men at det har blitt spesielt ille etter Maidan-protestene tok til i november. Det bekymrer ham, fordi folk blir påvirket av dette.

– En av Aftenpostens korrespondenter på Krim-halvøya fortalte meg at da han snakket med folk, refererte alle til noen hendelser som skulle være grusomme og begått av ekstreme ukrainske nasjonalister, forteller Godzimirski.

– Men da han spurte dem om hvor de hadde denne informasjonen fra – om det var noe de selv eller noen de kjente hadde opplevd, så sa de at «nei, denne informasjonen kommer fra russiske medier». Den blir spredt til befolkningen og så begynner folk å tro på denne medieskapte virkeligheten.

Sterkere økonomi

Ifølge Godzimirski er det både den russiske befolkningen, så vel som østukrainere som er utsatt for denne propagandaen, som er en måte å kontrollere situasjonen på.

Grunnen til at de russiske mediene har så mye å si, er både på grunn av det russiske språkets utbredelse, men også fordi de russiske mediene har en sterkere økonomi til å kunne sette dagsorden. Når de Adolf PutinDet bildet mange i vest har av Russlands president. Foto: Duncan C/Flickrstore mediehusene eies og styres av Putin-vennlige oligarker, fører dette også til at det i stor grad er Putins agenda som

formidles til folket, sier Godzimirski.

Han mener det er stor mangel på transparens i mediene, men for en utenforstående er det likevel lett å gjennomskue det korrupte.

– Det er for eksempel et kjent fenomen at man bruker mediene for å drive svertekampanjer mot folk man ikke liker – at journalister og redaktører lar seg kjøpe av den ene eller den andre, sier han.

Ekstravagante nyheter

Yuri Mikhaylenko er Oslo-korrespondent for det russiske NTB, ITAR-TASS. Han sier at i deres redaksjon er de restriktive med politiske kommentarer, og de forsøker i aller høyeste grad å forholde seg til fakta. Men virkelighten er sammensatt.

– Det eksisterer forskjellige syn på det som skjer i Ukraina. Det er ulike involverte parter, forskjellige meninger, forskjellige ståsteder – og mye informasjon som kan tolkes på mer enn én måte, sier Mikhaylenko.

Han medgir at det nok kommer fram politiske kommentarer i russiske medier som kan anses som radikale.

– Noen uttrykker vel nokså svulstige nyheter på en spesiell måte, sier han.

– Det både ukrainske, russiske, så vel som europeiske medier framstiller, burde alltid tas med en klype salt. Menneskelige feil kan skje, og jeg tror enhver som forsøker å forstå hva som faktisk skjer i Ukraina, bør gå til flere forskjellige kilder og prøve å se det store bildet.