Fortsatt store klasseforskjeller i India

Verdens nest mest folkerike land. Bollywoods hjemland. Stedet der det å være kasteløs betyr å leve et liv med diskriminering. Hvordan er India egentlig?
Fredag, 9 mai, 2014 - 14:47

Det bor 1,2 milliarder mennesker i India. Kun Kina har flere innbyggere. 1,3 millioner av disse er kasteløse. Kun 10 prosent av befolkningen har tilgang til internett. 30 prosent er analfabeter. Med så mange mennesker, og store klasseforskjeller, blir kompleksiteten i landet stor.

Inderne har nettopp gått til valg. En ny politisk ledelse vil kunne ha store konsekvenser for landet, og særlig for de fattige og kasteløse.

Parlament og president

India er et demokrati. Medlemmer av underhuset i parlamentet, Lok Sabha (House of the People), blir direkte valgt for fem år av gangen. Lok Sabha bestemmer ledelse og sammensetningen av regjeringen. Utøvende makt ligger hos en statsminister og kabinettet.  Presidenten velges for en femårsperiode og spiller en stor symbolsk rolle. I juli 2012 ble tidligere finansminister Pranab Mukherjee valgt som den 13. president i India.

Landet har 28 delstater, hver styrt som selvstendige parlamentariske demokratier, med en folkevalgt forsamling (valgt for fem år) og en regjering ansvarlig overfor forsamlingen (men utnevnt av presidenten). Fem delstater har to kammerforsamlinger.

Nye politiske partier

Indias politiske regime har siden selvstendigheten i 1947 blitt styrt av Kongresspartiet i til sammen over 50 år. Dette partiet sitter med flest medlemmer av parlamentet (Lok Sabha) også i dag.Fra 1990-årene ble kongresspartiet splittet i flere fraksjoner, og indisk politikk har deretter ikke vært like stabil. Spørsmålet er om det nye politiske tyngdepunktet nå er funnet med Bharatiya Janata Party (BJP), som ligger ann til å vinne årets valg.

Partiet har siden 2009 har vært det største opposisjonspartiet. Partiet ledes av Narendra Modi, og er et klart definert hindunasjonalistisk parti. Siden forrige valg har også et nytt parti blitt stiftet. Aam Admi Party (AAP), Den vanlige manns parti, som jobber for å minske korrupsjonen i landet. De har hatt voldsom vekst siden de ble stiftet i 2011, og det er knyttet stor spenning rundt hvordan de kan gjøre det i det pågående valget.

Selv om politikere og byråkrater jevnlig blir tatt for bestikkelser eller korrupt adferd, er fortsatt mye korrupsjon. Den føderale regjeringen har innført en rekke tiltak for å takle problemet, for eksempel Right to Information Act fra 2005, som har forbedret åpenheten i landet og avslørt korrupte virksomheter.

Selv om denne lovgivningen har hatt klare positive effekter, har over et dusin åpenhetsaktivister blitt drept siden slutten av 2009. Dette vil altså AAP gjøre noe med.

Oppsving for middelklassen

JobberDen økonomiske veksten i India skyldes blant annet den enorme satsingen på IT-sektoren. Foto: Flickr.com/ILO Benoit MarquetIndia har hatt en solid økonomisk vekst siden slutten av 1990- årene. Årsakene er blant annet et enormt oppsving i IT-sektoren, forholdsvis liberal økonomisk politikk og en sterk økning i utenlandske investeringer.

Når det gjelder landets brutto nasjonalprodukt scorer likevel India lavt. Forskjellene i privatøkonomien er enorme, og de kasteløse blir fortsatt diskriminert.

Veksten har i stor grad vært drevet av det indre markedet. Med en kjøpekraftig og dynamisk middelklasse som er i eksplosiv vekst, har landet et enormt internt vekstpotensial. Landet har stor eksport av programvaretjenester og av medarbeidere med programvareekspertise.

For deler av den indiske middelklassen har reformene gitt et økonomisk oppsving, men for Indias fattigste har de budt på vanskeligheter, ved at subsidier og støtteordninger har blitt redusert.

Diskrimminering

KvinnerLandsbykvinner i sine daglige gjøremål. Kun litt over halvparten av Indias kvinner kan lese. Foto: Siri Syverud ThorsenKastesystemet i India er utbredt. Den brahamske teori sier at det finnes fire samfunnsgrupper. I tillegg er det en rekke kasteløse.

Selv om India har forbudt diskriminering på bakgrunn av kastetilhørighet, finnes det en kvotering av de laveste kastene inn i statlige stillinger. Kastesystemet kan du lese mer om her.

Ifølge United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sine tall fra 2012, ble flest mord begått i India på verdensbasis. 42.923 mord er registrert, med Brasil (42.785) på andre plass, Mexico (27.199) på tredje.

India er imidlertid et av verdens mest befolkede land, og om man ser på mord pr 100.000 innbygger, viser raten på 3,5 at India havner på en 126. plass i verden.

I følge ”The world factbook” er det 26 prosent analfabetisme i India. Kun 65.5 prosent av kvinnene kan lese og skrive.

Portugisere, engelskmenn og Ghandhi

En av verdens første høykulturer oppstod ved elven Indus bredder for mer enn 3000 år siden. Dette var en avansert bykultur som spredte seg over hele Indusdalen.

Nordlige deler av India ble invadert av arabere på 700-tallet og av tyrkere på 1100-tallet. Dehlisultanet ble etablert på 1200-tallet, deretter kom Lodhidynastiet (1400-1500 tallet) og Moghulriket (1500-1700-tallet).  De muslimske herskerne satte sterkt preg på kultur, arkitektur og litteratur.

Portugiseren Vasco da Gama vant sjøveien fra Europa til India i 1498. Det ble starten på en utstrakt handelsvirksomhet mellom Europa og India.  Moghulriket gikk i oppløsning på 1700-tallet, og Det Britiske Østindiske Kompani tok i økende grad kontroll over India.

Den indiske befolkningen opplevde at de ble sterkt utnyttet av kompaniet, og i 1857 kom et voldsomt opprør. Året etter tok den britiske regjeringen kontrollen over India.

Mot slutten av 1800-tallet ble det stadig økende misnøye med det britiske styret, og partiet «National Congress» førte an i frihetskampen mot engelskmennene, med Mahatma Gandhi som leder. Gandhi mobiliserte flere millioner indere til en ikke-voldelig kamp mot Storbritania. India fikk selvstendighet i 1947, og det ble etablert som en sekulær stat.