Økt vold truer den frie journalistikken

Få konsekvenser etter angrep og drap på journalister i India.
Fredag, 9 mai, 2014 - 14:38

I 2013 lå India på 140. plass på Reportere uten grensers pressefrihetsindeks. Dette tilsvarer ni plasser ned fra året før, og den laveste plasseringen siden 2002. Årsaken skal ifølge Rug være økt vold mot journalister.

Blir ikke dømt

Ifølge en fersk rapport om pressefrihet i Sør-Asia, laget av International Federation of Journalists (IFJ), har angrep mot journalister økt drastisk de siste årene. Samtidig har straffeforfølgelsen sunket. Drap på journalister får ofte ingen konsekvenser, og dette setter både journalister og den frie journalistikken i fare.

End ImpunityInternational Federation of Journalists har startet en kampanje rettet mot den økende straffefriheten, særlig i Asia. India er et av verdens største land, både i areal og befolkningsantall. I tillegg til store klasseforskjeller gjør landets mange ulike religiøse, etniske og språklige grupper India til et komplekst land.

Til tross for et voksende medielandskap og økende lese- og skriveferdigheter, har konflikter mellom ulike grupper satt press på journalister i India.

Flere av de åtte drapene på journalister i fjor ble utført av kriminelle organisasjoner og militante politiske grupper fra de mest konfliktfylte områdene i India.

Ettersom gjerningsmennene sjelden blir dømt for vold eller drap på journalister, opplever India nå en ny, farlig trend.

Flere journalister blir mål for hevnaksjoner etter å ha publisert sensitive nyhetsartikler. Styremedlem i IFJ, Sabina Inderjit, forteller at situasjonen varierer fra region til region.

– Vi har noen regioner med vanskelige konflikter, som Nordøst-India, Jammu, Kashmir og områdene med naxalitter. Alvorlighetsgraden av konfliktene varierer, men vi opplever generelt en voksende intoleranse i India som fører til sinne og angrep mot journalister, forteller hun.

Farlig budskap

Straffefriheten er et nytt og voksende problem i India. I flere stater har myndighetene liten kontroll. Norsk representant fra Norsk Journalistlag (NJ) i IFJ, Eva Stabell, mener dette sender et farlig budskap til samfunnet.

– Straffefriheten er ødeleggende for pressefriheten. Når myndighetene ikke klarer eller prioriterer å etterforske drapene, og samfunnet ser mennesker som snakker sant, bli drept uten rettsforfølgelse, kan dette føre til at folk velger å tie i stedet. Dette får store konsekvenser for samfunnet, sier hun.

Stabell forteller at journalister kan bli drept av ulike grunner.

– De kan være vitner som sitter på sensitiv informasjon, og blir drept for at dette ikke skal bli offentlig kjent. Drapene kan også fungere som en advarsel til andre journalister, for å hindre fremtidig publisering. Når gjerningsmennene ikke blir dømt, blir journalistyrket farligere, sier Stabell.

Dårlig sikkerhet

Rapporten fra IFJ viser til flere hendelser hvor sikkerheten til journalister har vært svært dårlig. Det kan tyde på at dette er tilfelle flere steder i India. I desember 2013 ble journalist Sai Reddy brutalt drept på åpent gate i Basaguda. Dette var den femte journalisten som er blitt drept i delstaten Chhattisgarh på tre år.

I februar samme år ble journalist Nemi Chand Jain drept i samme delstat. Indian Journalist Union (IJU) satte søkelys på det brutale mordet, og ba myndighetene i Chhattisgarh umiddelbart bedre sikkerheten til journalister.

Seks av journalistdrapene i fjor ble aldri oppklart, og ingen ble dømt for gjerningene. Sabina Inderjit påpeker likevel at sikkerhetssituasjonen er kompleks.

– Jeg ville ikke kalt det en stor mangel på sikkerhet. Vi må huske på at India er et stort land med mange publikasjoner. Det er fortsatt ikke like ille som i nabolandene våre Pakistan og Bangladesh. Det er ofte i de områdene med militante grupper hvor sikkerheten til journalister er mest under press, sier hun.

Commitee to Protect Journalists (CPJ) har laget en liste over straffefrihet i 2013. På listen ligger India på 12. plass.

ManipurManipur er en av delstatene i India med flest militante grupper. Stenger mediehus

Konflikten mellom myndigheter og militante politiske grupper har ført til at flere mediehus i India stenges, særlig i delstaten Manipur.

Her regner man med det finnes rundt 30 ulike militante grupper. Disse legger press på flere mediekanaler for å få enerett på å publisere sitt syn, og truer de ansatte med å angripe dem.

Samtidig er statens sikkerhetstjeneste kjent for å true mediene med straff dersom de viser direkte eller indirekte støtte til militante grupper.

I september 2013 nådde denne konflikten nytt klimaks da aviser i Manipur ble stengt i to dager. Dette var femte gang en avis ble stengt i delstaten på under fem år. Dette kommer frem i rapporten fra IFJ.

Intern vaktbikkje

Det er the Press Council of India (PCI) som håndterer sikkerhetsspørsmål og de sakene der mediehus blir truet. Det er også PCI som skal opprettholde pressefriheten og kvalitetssikre journalistikken i India.

Myndighetene står i utgangspunktet utenfor driften av pressen, men dersom PCI føler det nødvendig, ber de statlige organer om å sette inn sikkerhetstiltak for å beskytte journalister. Sabina Inderjit var tidligere medlem av PCI, og forteller at hun opplever at slike saker blir prioritert.

– I tilfeller ved journalistdrap kommer PCI med en uttalelse og insisterer på at myndighetene skal løse saken. Normalt tar politiet over etterforskningen, men rettergangen er veldig lang  i India. Ofte er det typen kriminalitet og hvor aktivt journalistlaget følger opp, som avgjør hvordan saken blir håndtert, sier hun.

Den indiske ambassaden i Oslo har ikke besvart Journalens spørsmål om pressens kår i India.