HJEMME HOS: utstillingen tar oss med hjem til mennesker med langvarige psykiske lidelser. FOTO: Hennie Firing-Hansen

Møter de psykisk syke på hjemmebane

Utstillingen Hjemme hos ar oss med inn i hjemmene til mennesker med langvarig psykisk sykdom, og formidler deres historie. Prosjektleder Ellen Lange håper utstillingen kan bidra til en fornuftig offentlig samtale.
Mandag, 31 oktober, 2016 - 15:30

- Når jeg blir suicidal, durer jeg ut på kjøkkenet og setter radionen på ganske høyt. Jeg sitter ved kjøkkenbordet, lukker opp kjøkkenvinduet. Så tar jeg bildene av barnebarna og setter foran meg. Det holder meg fast.


Hjemme hos: Unni og Roar Foto: Hennie Firing-Hansen

I et rom som ligner en hyggelig liten hybel møter Journalen prosjektleder, Ellen Lange, som er blant de som står bak utstillingen Hjemme Hos.

For lite fokus på psykisk helse

- Det er teknisk museum som har laget den i regi av Nasjonalt medisinsk museum. Vår hensikt er å forvalte, formidle og forske på helsehistorie. Vi synes at vi har hatt for lite om psykisk helse, og ønsket derfor å lage en utstilling som er i tråd med samtiden, forteller prosjektleder Ellen Lange.

Lange forteller videre at med utstillingen ønsker de å supplere den kunnskapen som allerede finnes om psykiske lidelser, samt knytte det opp til hvordan det kan arte seg.

Stor forandring i psykiatrien

På 1900-tallet ble det bygget store psykiatriske sykehus og asyler. Mange bodde på disse stedene helt til de døde, og ble gravlagt på asylets egne kirkegård.

Asylene er nå nedlagt, og psykisk syke behandles i dag på en helt andre arenaer. De fleste med langvarige psykiske lidelser bor i sitt eget hjem.

- Utstillingen vil belyse nye historier, og et møte med mennesker hjemme hos seg selv, forteller Ellen Lange.

Viktig å skille mellom lette og tunge psykiske lidelser

- Vi har vært tre stykker som har gjort materialinnsamlingen til utstillingen. Det er meg, Olav Hamran og fotograf Håkon Bergseth. Vi har særlig jobbet tett med en dame som heter Arnhild Lauveng. Arnhild er selv pyskolog, men har også vært inn og ut av institusjon selv, på grunn av schizofreni. Dermed har hun også et unikt kontaktnett av mennesker med psykiske lidelser.

Videre forteller Lange at Arnhild Lauvengs erfaring som bruker har vært meget verdifull.

- Vi formulerte prosjektet for henne, og hun skaffet oss de seks første deltakerne. Arnhild har vært vår fagkonsulent under arbeidet, både for å trygge oss i prosjektet og for å komme oss ut til folkene vi ønsker å prate med, forteller Lange.

- Og det har vært veldig hyggelig å jobbe med dem.

Lange forteller også at de var opptatt av hvilke mennesker de ønsket å komme i kontakt med.

-Det er viktig å skille mellom lettere psykiske lidelser og tunge psykiske lidelser som virker funksjonsnedsettende. Vi ønsket å få tak i de som lider av de tunge, sier Lange.

- Møtet med disse menneskene blir annerledes enn det man kanskje har sett tidligere. Siden vi ikke er deres behandlere og fagmennesker blir samtalen og historiene annerledes. Derfor tror jeg også at denne utstillingen vil kunne bidra til en fornuftig samtale i offentligheten.

Overveldende respons

Ellen Lange forteller at arbeidet har fått enormt god respons fra publikum.

-Særlig helsevesenet har gitt oss mye gode tilbakemeldinger på utstillingen. Også fagpressen og medier generelt har vært ivrige, avslutter Lange.


UTSTILLINGEN: hvordan er det hjemme hos en med psykiske lidelser? FOTO: Hennie Firing-Hansen FOTO: Hennie Firing-Hansen