Økt interesse: Iman Aouragh, ansatt på Åpent Bakeri, forteller at de merker en betydelig økning i etterspørselen av glutenfri varer.

Etterspørsel etter glutenfritt øker

Omtrent ett prosent av befolkningen lider av cøliaki, likevel opplever flere kafeer og bakerier i Oslo at etterspørselen etter glutenfritt har økt spesielt de siste årene.
Mandag, 31 oktober, 2016 - 14:52

- Det er stor etterspørsel etter glutenfri varer. Det er i hvertfall mye mer fokus på det i Norge enn i Frankrike. Jeg opplever at det ofte er snakk om trend like mye som allergi, sier franske Jeremy Duhomme ansatt på Godt Brød på Bislett.

I følge Norsk cøliakiforening er det mellom syv og åtte prosent av den norske befolkningen som enten har cøliaki eller en form for glutenintoleranse. Til tross for antallet utgjør en liten del av befolkningen er det mye fokus på å spise glutenfritt.

Mindre enn en prosent med matallergi 

Både Iman Aouragh, barista på Åpent Bakeri, og nestleder på Godt Brød Bislett, Benedikte Aronsen, opplever at det er klar forskjell på etterspørselen av glutenfritt nå enn bare for noen år tilbake. Begge understreker også at det betydelig flere kvinner enn menn som etterspør glutenfritt.

- Vi produserer glutenfritt brød to ganger i uka, tirsdag og fredag, og opplever at det er mange som vil ha glutentfrie brød og bakevarer. Vi har ofte bestillinger på glutenfritt brød, forteller Benedikte Aronsen.

Omtrent en million nordmenn oppgir at de har matintoleranse eller allergi, og antallet øker. Forskning viser likevel at det er mindre enn en prosent av voksne nordmenn som har matallergi.

- Det virker som det er mange flere allergikere og typer allergier nå, enn for 10-15 år siden. Skepsisen knyttet til blant annet gluten skyldes nok en kombinasjon av kunnskap og hva som er trendy, forteller pensjonistene Roar Wiik og Kristen Jenssen

Større etterspørsel på Oslo vest 

Daglig leder i Åpent Bakeri, Hans Thorne, forteller at de opplever en del henvendelser knyttet til kunders ønske om at  bakeriet skal produsere glutenfri varer. Videre forteller Thorne at det er merkbare forskjeller knyttet til hvem som etterspør glutenfritt. Blant annet er det særlig fra Oslo vest at Åpent Bakeri mottar henvendelser om glutenfrie varer.

 - Vi opplever ganske mange henvendelser allerede, og det blir bare mer og mer. De fleste henvendelsene får vi fra voksne kvinner fra Oslo vest, sier Hans Thorne.

Ønsker soya i kaffen

Kafeene merker også en økt etterspørsel av bakevarer og brød uten laktose. Spesielt har etterspørselen etter soyamelk økt de siste årene.

- I tillegg til at mange spør om glutenfritt så opplever vi også at stadig flere ønsker soyamelk i kaffen sin, også her er det flere kvinner enn menn. Det kan noen ganger gå flere uker før en mann etterspør å få kaffen sin laget på soya, mens kvinner spør om soya daglig, forteller Iman Aouragh