Studentforeningen Bjældeklang består av mannlige studenter fra Veterinærhøgskolen. Foto: Heidi Olsen

Ble filmet naken på opptak til mannskor

Ekle shots, nakenhet, drikkepress og filming var en del av opptaket for et mannskor ved veterinærhøgskolen. Skolen har tatt tak i kritikken av slike hendelser og foreningen beklager.
Tirsdag, 18 oktober, 2016 - 11:31

En mannlig student ble invitert til opptak til studentforeningen og mannskoret “Bjældeklang”, ved veterinærhøgskolen på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

- Alle som har skrotum - velkommen til Bjældeklang! lød invitasjonen.

Han ble raskt skeptisk til fokuset til mannskoret, men valgte å gå på opptaket likevel.

Studenten, som ønsker å være anonym, har nå fortalt Journalen hva som skjedde på opptaket. Han gir sterk kritikk til mannskorets opptaksritualer, som blant innebar urettmessig filming, nakenhet og det som opplevdes som sterkt drikkepress. 

Bloody Mary i tampong

- Når vi var fulle nok, tok de telefonene våre og tok oss med inn på et mørkt rom - én og én. Der ble vi servert, kanskje ti, shots med forskjellig ekkelt innhold, forteller studenten.

Studenten forteller videre at en av shotglassene inneholdt drinken Bloody Mary. Drinken var oppsugd i en tampong og skulle slikkes av denne. 

- Etter å ha drukket shotsene, ble vi bedt om å kle oss nakne foran de som hadde ansvaret for opptaket, forteller han.

Ble filmet nakne

Det studenten reagerer sterkest på, var det neste som skjedde. En kameramann kom inn og filmet ham mens han var naken.

- De spurte ikke om tilltatelse til dette, sier studenten.

Han forteller at han ble stilt spørsmål, som senere ble klippet sammen, slik at studentene tilsynelatende svarte på andre spørsmål enn de som faktisk ble stilt på opptaket.

Til slutt fikk han beskjed om at han hadde gjort en god jobb. Han hentet telefonen sin, og forlot opptaket. I ettertid har han hørt av medstudenter at filmene av de nakne studentene ble vist på en annen fest. Filmene viste kun overkroppen på studentene.

- Jeg har snakket med flere som synes hele opptaket var moro, forteller han.

Andre studenter har likevel sagt seg enige i at det å bli filmet naken er ugreit, ifølge den anonyme studenten.

Aller mest har han reagert på opptaksritualet for mannskoret, men stiller seg også generelt kritisk til drikkepresset i fadderuka

Bjældeklang beklager

Journalen tok kontakt med studentforeningens leder, Svein Inge Arnestad. Lederen beklager hendelsen, men kjenner seg likevel ikke helt igjen i fremstillingen av saken.

- Det er beklagelig om noen føler det slik. Vi arbeider hele tiden for å skape et hyggelig miljø for alle nye medlemmer. Dersom noen kommer med kritikk, tar vi det til etteretning. Filming uten samtykke er ikke greit, og vi vil jobbe med rutinene rundt opptak for å unngå dette i framtida, sier Arnestad. 

God dialog mellom skolen og studentene


Seniorrådgiver Ann Kristin Egeli mener dialogen mellom skolen og studenene blir klarere for hvert år, selv om det skjer uønskede hendelser. Foto: Heidi Olsen

Seniorrådgiver ved NMBU Ann Kristin Egeli, forteller at skolen har en aktiv og god dialog med studentene som arrangerer fadderopplegg, og presiserer at foreningen ikke har noen formell tilknytning til skolen.

- Etter en studentevaluering i fjor ble vi klar over at noen elementer av fadderopplegget ikke var i tråd med vårt verdigrunnlag. Dette tok vi opp med studentene, sier Egeli.

Hun forteller at elevene ønsket å lage et godt opplegg og diskuterte det mye seg imellom i forkant av studiestart denne høsten. Likevel forekom det uønskede og ubehagelige situasjoner.

- Studentene ønsker å rydde opp. Skolen kommer også til å diskutere dette ytterligere med studentene til våren i forkant av nytt fadderopplegg, opplyser seniorrådgiveren ved skolen.

Kan ikke sensurere studentene

- Vi kan jo ikke sensurere dem, men vi kan prøve å påvirke dem i positiv retning, forteller Egeli om andre foreninger som har uformell tilknytning til skolen.

Skolen er i dialog med studentforeninger, fadderstyret og Veterinærmedisinsk studentråd (VSR). De siste årene har det vært økt fokus på dette, både blant studenter og skolen.

- Det aller meste er veldig bra, og får positive tilbakemeldinger. Fadderopplegget er på rett vei, og vi tenker hvert år igjennom hvorfor vi gjør ting og har en klar holdning på hva vi som skole mener er greit og ikke greit, sier Egeli.