Stumper utenfor p48, på campus Pilestredet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Onsdag kommer den nye rapporten om nordmenns røyk- og snusvaner. Foto: Helmine Syvertsen

Flere stumper røyken

13 prosent av 18-74 åringene i Norge røyket daglig i 2015. Onsdag kommer den nye rapporten fra SSB som skal fortelle om de nye røykevanene våre.
Mandag, 16 januar, 2017 - 15:58

30 prosent av den norske befolkning røyker ifølge fjorårets rapport fra Statistisk Sentralbyrå. Siden 2008 har antall dagligrøykere sunket fra 25 til 13 prosent.

Det er foreløpig flest røykere i Finnmark. I perioden 2012-2015 oppga 19 prosent at de røykte daglig. Andre fylker der det er mange røykere er blant andre Østfold, Hedmark, Telemark og Rogaland.

Ifølge rapporten er det de eldste som røyker mest i landet, men i Telemark og Finnmark røyker de unge mest. Og i Østfold er det like mange 45-åringer som røyker, som i Finnmark. Oslo skiller seg ut ved at det er mange av-og-til røykere.

Snusbruken har også sunket. I 2011 snuste 32 prosent i alderen 16-24 år, mens i 2015 hadde den sunket til 25 prosent. Det er fortsatt flere menn enn kvinner som snuser.

Onsdag kommer den nye rapporten som skal kartlegge nordmennes snus- og røykevaner.