Avansert biodrivstoff kan for eksempel lages av tremasse. Foto: Jakob Hürner/ flickr

Regjeringen vil satse på biodrivstoff

I 2017 økes omsetningskravet til innblandet biodrivstoff i diesel og bensin
Onsdag, 18 januar, 2017 - 10:21

Kravet til andel innblandet biodrivstoff i bensin og diesel økes i 2017 fra 5,5 prosent til 7 prosent, og trappes opp videre fram mot 2020. Økningen skal skje via såkalt andregenerasjons drivstoff, som vil si at den skal produseres på en miljøvennlig måte. Fremdeles er det meste biodrivstoffet som blandes inn i norsk diesel og bensin, ikke bærekraftig. Dette er fordi den for det meste er basert på avfall fra palmeoljeproduksjon, som fortrenger regnskog og bidrar til store ødeleggelser.

Vil lage drivstoff av treverk

-  Veitrafikken står for om lag 20 prosent av de norske klimagassutslippene. Økt bruk av biodrivstoff er et av flere mulige tiltak for å redusere utslippene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en pressemelding.

For å nå målene om bærekraftig økning, har noen aktører igangsatt prosjekter for å utvikle norsk bioenergiindustri. Statskraft og Sondra planlegger storproduklsjon av biodrivstoff på Tofte i Hurum. Planen er å bruke trevirke som råmateriale. Første byggestein på det nye anlegget skal etter planen nedlegges i løpet av 2017. 

Ikke nødvendigvis miljøvennlig

De fire organisasjonene Naturvernombudet, Framtiden i våre hender, Sabima og Greenpeace uttrykker bekymring over kravet til økt bruk av biodrivstoff i deres høringssvar til regjeringen. De advarer spesielt mot å benytte skog som biomasse, fordi selv om skogressurser er fornybare, er skog svært saktevoksende noe som gir «karbongjeld» i mange tiår. I tillegg kan økt etterspørsel etter tre påvirke andre hensyn.

- Svært ofte kommer produksjon eller høsting av råstoff for biodrivstoff i konkurranse med andre arealhensyn, som produksjon av mat eller bevaring av naturmangfold, skriver de i sitt innspill til regjeringen.

Miljøstiftelsen Zero er positive

Zero ønsker omsetningskravet velkommen, og håper at regjeringen vil fortsette å sette ambisiøse mål for bioindustrien. 

- Biodrivstoff er helt avgjørende for å redusere utslippene fra transportsektoren på både kort og lang sikt, skriver de i sitt høringssvar.

«Norsk skog leverer hvert år over ti millioner kubikkmeter tømmer til materialer, papir, energi og kjemikalier. Av dette går nesten tre millioner kubikkmeter til vedfyring, og fire millioner kubikkmeter eksporteres. Ledende forskningsmiljøer ved NIBIO/NMBU anslår at hogsten kan økes med 50 prosent fram til 2020, og fortsatt være innenfor nasjonalt balansekvantum.», skriver de på sine sider.