Det finnes få tiltak for tidligere fengselsinnsatte, og Røde Kors skal nå gjøre noe med dette. Foto: Agnete Marie Nygård.
Nyhetsreportasje

— Straffedømte ekskluderes fra samfunnet

Organisasjonen "Nettverk etter soning" åpner et helt nytt senter for tidligere innsatte, for å gjøre livet utenfor murene enklere.
Tirsdag, 21 februar, 2017 - 10:55


Stian Estenstad ønsker mer åpnehet mot stigmatiserte grupper.
Foto: Katrine Kvernberg

— Dette er en gruppe som går fra å være innestengt til utestengt, og når de kommer ut er da den virkelige soningen begynner, sier Stian Estenstad. Han er leder for Røde Kors sin organisasjon Nettverk Etter Soning, som åpner Norges første tilbakeføringssenter for tidligere fengselsinsatte i april. 

Senterets formål vil være å gjøre veien ut fra kriminelle miljøer enklere for straffedømte. 

— Vi prøver å skape nye nettverk for deltakerne våre, fordi det er lett og falle tilbake til sine gamle miljøer når man slipper ut igjen, fortsetter Estenstad.

Bygger kaffebar og sykkelverksted

Estenstad forklarer også at noe av det viktigste for å unngå å gå tilbake til de kriminelle gjengene, er å skaffe seg arbeid. Dette er noe det tilbakeføringssenteret vil fokusere på. Her får deltakerne opplæring i ulike praktiske ferdigheter som vil hjelpe dem i arbeidslivet. For eksempel bygges det et sykkelverksted og en kaffebar hvor man kan få opplæring som barista. 


Her kan deltakerne i Nettverk Etter Soning lære å jobbe som barista.
Foto: Agnete Marie Nygård

 

En av Estenstads kollegaer, Tomas, har selv vært en del av et kriminelt miljø, og har vært inn og ut av fengsel flere ganger i løpet av livet. Nå jobber han med å hjelpe andre som er i en lignende situasjon.

Du kan høre mer om Tomas sin historie i radioreportasjen under