Cannabis er det vanligste rusmiddelet etter alkohol, i Norge. Foto: Don Goofy, Flickr

Hvor farlig er egentlig cannabis?

Norge er et av de strengeste landene i verden på cannabislovgivning, men hvor farlig er det egentlig?
Onsdag, 15 februar, 2017 - 09:51

Svenske leger kan nå, med loven i hånd, skrive ut cannabis på resept. I Norge er bildet et ganske annet.

Cannabis er fellesnavnet for de narkotiske stoffene som utvinnes av en underart av planten hamp, og er det vanligste rusmiddelet i Norge, etter alkohol. Flere forskningsrapporter viser til at personer som bruker cannabis, er mer utsatt for å utvikle psykoser. Enkelte forskere spekulerer i om det kanskje er motsatt.

Hva kom først; cannabis eller psykose?

Forskere fra Folkehelseinstituttet har sammen med kollegaer fra Norge og USA studert sammenhengen mellom bruk av cannabis og psykoser hos norske tvillingpar. I studiet kom de frem til at risikoen for å utvikle psykose dersom man misbruker cannabis er mer enn tredobbet.

I NRK sitt program, Folkeopplysningen, ble britiske David Nutt, professor i psykiatri og nevrofarmakologi, intervjuet. Han fortalte at i 1971 brukte en halv million briter cannabis. Over de neste 20 årene økte dette til 10 millioner brukere, men de fant ingen økning i antallet psykoser.

Spørsmålet er om de som er mer utsatte for å utvikle psykoser, allerede er mer tilbøyelige til å bruke cannabis.

Svært arvelig

Forskning.no skrev i 2014 en artikkel om arv og cannabis, etter tall fra Folkehelseinstituttet. Der ble det vist til at cannabisbruk er 30 prosent arvelig, mens misbruk av stoffet er 80 prosent arvelig.

I studiet gjennomført av norske og amerikanske forskere, bekreftet de tidligere studier som viser til at både bruk og misbruk av cannabis er arvbart. Til tross for det viste forskningen at personer med cannabismisbruk fortsatt hadde en firedobbel risiko for å utvikle psykoser, selv etter at risikoen for arv og risikoen for oppvekstmiljø var tatt høyde for.

Alkohol farligst

I Folkeopplysningens episode om cannabis påstod daværende justisminister, Anders Anundsen at det ulovlige stoffet er farligere enn alkohol. Her er forskning uenig.

Det ble registrert tre overdosedødsfall mellom 2003 og 2013 som følge av cannabis, i følge tall fra Folkehelseinstituttet. Rapporten fortalte ikke om dødsfallene var forårsaket av syntetisk cannabis, som er farligere enn den ekte planten.

Til sammenlikning viser tall fra Folkehelseinstituttet at det var 320 alkoholutløste dødsfall i 2014.

Enkelte forskere har de siste årene snudd i sin mening om hvor farlig cannabis er og i forskning gjort av Dirk W. Lachenmeier og Jürgen Rehm ble det fastslått at alkohol er farligere, både når man ser på dødsfall og negativ innflytelse på samfunnet.

Ikke ufarlig

Selv om dette kanskje tyder på at cannabis ikke er så farlig som man har trodd tidligere, er det ingenting å kimse av. Stoffet reduserer korttidshukommelsen, kan gi lærevansker og er avhengighetsskapene.

Det er heller ikke ukjent at enkelte kan utvilke schizofreni etter bruk av cannabis og at det er en reell fare for psykoser.