Økt kunnskap om hatkriminalitet i politiet er effektivt. FOTO: Justis- og politidepartementet/Flickr

Politireform skal bremse hatkrim-utviklingen

Politidirektoratet tror nærpolitireformen kan hjelpe til med å bekjempe hatkriminalitet.
Tirsdag, 14 februar, 2017 - 11:41

En ny politirapport viser en økning på 55,6 prosent i antall anmeldelser av hatkriminalitet fra 2014 til 2015. Årsaken til økning i antall anmeldelser kan være at det har blitt økt fokus på fenomenet de siste årene. Det er sannsynlig at økt kunnskap blant politiet og befolkningen fører til at flere velger å anmelde slike hendelser.

Mørketall

Det fremkommer av rapporten at antall anmeldelser har økt, men at det antagelig er store mørketall. Registreringen er begrenset og gir ikke et fullstendig bilde av kriminalitet med hatmotiv. I følge rapporten kan mørketallene bety flere ting, og at det er ulike grunner til at hatkriminalitet ikke anmeldes.


Antallet anmeldelser har økt betydelig. Politidirektoratet tror fortsatt mørketallene er store. Tall fra Politidirektoratets rapport.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende tillit til politiet

Rapporten belyser også manglende tillit til politiet som en viktig grunn til at mørketallene er store. Blant annet er anmelderen redd for reaksjoner fra gjerningsmann eller omgivelser, for å ikke bli tatt på alvor, eller føle skam.


Fordelingen av hatmotiv viser at rasisme er sterkt representert. Tall fra Politidirektoratets rapport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politidirektoratet legger frem i rapporten at det økte fokuset på hatkriminalitet i politiet har hatt god effekt i Oslo, og at de ønsker å øke bevisstheten også i resten av landet i sammenheng med nærpolitireformen. Slik skal politiet i hele Norge bli bedre rustet til å avdekke og bekjempe hatkriminalitet. Fra 2017 vil det også tilbys et hatkrim-studie på Politihøgskolen.