Økt arbeidsledighet: SSB melder om en nedgang på 17 000 personer. Arbeidsledigheten ligger nå på 4,2 prosent. Foto: Pixabay
ARBEIDSLIV

Arbeidsledigheten synker

Siste måling fra Statistisk Sentralbyrå viser nedgang i arbeidsledigheten.
Onsdag, 22 mars, 2017 - 11:26

I følge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) gikk den sesongbaserte arbeidsledigheten ned med 0,6 prosentpoeng fra oktober 2016 til januar 2017, melder SSB.
Dette er en nedgang på 17 000 personer, og arbeidsledigheten ligger nå på 4,2 prosent.
Nedgangen er hovedsaklig blant personer over 24 år, og var sterkest blant menn.

Nedgang også i sysselsetting

I følge AKU gikk det sesongbaserte tallet på sysselsatte ned med 11 000 personer fra oktober 2016 til januar 2017. Sysselsettingsprosenten gikk da ned med 0,4 prosentpoeng og var på 66,8 prosent i januar. I perioden oktober 2016 til januar 2017 økte befolkningen i alderen 15-74 år. Nedgangen er innennfor feilmarginen i AKU.

Tallene fra AKU viser dermed en nedgang både på antall arbeidsledige og antall sysselsatte, noe som fører til at tallet på de som står utenfor arbeidsstyrken har økt. De som regnes som utenfor arbeidsstyrken er for eksempel studenter, pensjonister og uføre, men det kan også være de som har gitt opp å søke jobb. Disse kvalisfiserer ikke som arbeidsløse.

Arbeidsstyrken blir målt i prosent av befolkningen.

Arbeidskraftundersøkelsen

AKU har som formål å gi informasjon om sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytting til arbeidsmarkedet.
Undersøkelsen er basert på intervjuer gjennomført av SSB. Hvert kvartal intervjues 24000 personer. 

 


Arbeidsledige(AKU) Grafene viser sesongjusterte tall og trend med et tremåneders glidende gjennomsnitt. Kilde: Statistisk sentralbyrå