BRYSTKREFT: Flere kvinner rammes av brystkreft nå enn tidligere. FOTO: Health.mil/L.A. Shively

Fordoblet forekomst av brystkreft

Ny doktorgrad viser at det er nesten er dobbelt så mange middelaldrene kvinner som får diagnosen brystkreft i dag enn for 30 år siden.
Fredag, 21 april, 2017 - 13:35

Overlege Pål Suhrke ved Sykehuset i Oslo har gjennom sin doktorgrad funnet ut at forekomsten av kreft hos middelaldrende kvinner har fordoblet seg de siste 30 årene.

På 90-tallet ble det brukt hormonbehandling for kvinner med plager knyttet til overgangsalderen. I senere tid har man funnet ut at slike hormonpreparater kan gi økt risiko for brystkreft, og er av den grunn ikke like mye brukt i dag. Fordi mammografiprogrammet startet i 1996 er det usikkerhet knyttet til om økningen i forekomst av brystkreft skyldes hormoner eller innføring av mammografiundersøkelser, forteller Suhrke til NRK

Brystkreft er den formen for kreft som er mest utbredt blant kvinner. Ca. 2700  kvinner får diagnosen brystkreft hvert år. Overlevelsen har blitt gradvis bedre med årene, og nesten 9 av 10 kvinner som rammes er i live 5 år etter diagnosen.


En oversikt over utvikling av brystkreft fra 1955 - 2014. Statistikk hentet fra kreftregisteret.no.