Politikere strides om privat velferds- profitt

Å drive barnehager med profitt har vist seg å være en lukrativ bedrift for flere aktører. Politikerne strides om hvorvidt de kommersielle barnehagene skal få lov til å fortsette driften.
Onsdag, 19 april, 2017 - 15:02

Offiselle regnskapstall fra de private kommersielle barnehageaktørene viser at store summer har blitt tatt ut i utbytte til eierne. Eieren av FUS-barnehagene, Eli Sævareid, hadde 15 millioner i inntekt, ,mens i 2015 Norlandia-care group tok i år ut et utbytte på 102 millioner , i følge en VG artikkel fra i fjor.

Å drive kommersielle barnehager har vist seg å være en lukrativ bedrift. De politiske partiene debatterer hvorvidt det norske samfunn burde tillate profittbaserte velferdsordninger. 

Rødt: Nei til kommersielle, ja til ideelle

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, understreker at det er viktig å skille mellom kommersielle barnehager og ideelle barnehager. Førstnevnte tar ut profitt. Sistnevnte gjør det ikke. Moxnes forteller videre at Rødt ønsker flere private ideelle barnehager. 

- Vi trenger ikke velferdsprofitører for å drive gode barnehager, det klarer kommunene og ideelle aktører helt fint selv. Rødt mener det er viktig å stanse velferdsprofitørene fordi de truer de effektive fellesløsningene våre, sier Moxnes. 

Moxnes forteller videre at kommersielle barnehageeiere ikke tar ut utbytte direkte fra bedriften, men heller gjennomfører såkalte konserninterne transaksjoner, som lar eierne hente ut overskuddet uten å måtte føre det opp i regnskapet.

- På denne måten ser barnehagen ut som non-profit, forteller han. 

- Store beløp tas ut til privat berikelse. Noen er til og med så profittmotivert at de sluser overskuddene videre til skatteparadis, så enda mindre kommer tilbake til fellesskapet. Det blir også vanskeligere å beholde oppslutningen om fellesløsningene hvis folk ser at penger de betaler til felleskassa i stedet går til privat profitt. Det svekker skatteviljen, fortsetter Moxnes.

- Penger vi betaler i skatt til barnehage skal gå til barnas beste, og ikke i private lommer.

Barnehageplasser er mangelvare

I Oslo er det stor etterspørsel etter barnehageplasser, og det er åpenbart for få barnehageplasser i dag. Mange barn står uten barnehageplass, og foreldrene blir dermed nødt til å løse utfordringen selv. 

Hvis kommersielle aktører kan løse dette pågående problemet, er ikke det viktigere enn å hindre profitt?

- Planene for flere tusen nye barnehageplasser finnes på tegnebrettet i Oslo kommune. Oslo får ikke én eneste ekstra barnehageplass hvis disse barnehagene driftes av Espira og Norlandia i stedet for av kommunen eller den ideelle barnehagekjeden Kanvas, sier Moxnes.   

- Barnehagelæreren som Espira vil ansette, kan like godt ansettes av Oslo kommune eller Kanvas. Det som skjer i Oslo akkurat nå er at Rødt og byrådet har gitt grønt lys for veldig mange nye barnehager. Da de borgerlige styrte, innførte de et forbud mot nye kommunale barnehager. Det forbudet har vi opphevet. Det betyr at det blir bygget mange flere barnehager nå enn da de borgerlige styrte Oslo, og innen 2019 får Oslo 3000 nye barnehageplasser.

Hvorfor skulle en aktør ønske å drive en barnehage uten profitt?

- Private, ideelle aktører har stått for velferdstjenester i Norge siden før velferdsstaten ble påtenkt. De har vært og er viktige innen velferdstjenester som eldreomsorg, rusomsorg og barnehager. Drivkraften for disse private aktørene er å gi et best mulig tilbud for mennesker som trenger dem. Hver eneste dag motbeviser de skrivebordsteorien om at enhver privat aktør bare tenker på å berike seg selv mest mulig, forteller Moxnes. 

Høyre: Ja til kommersielle, private aktører

Høyres syn på kommersielle barnehager strider med Rødts ønske om å stanse velferdsprofitørene. Stortingsrepresentant og tidligere utdanningsbyråd i Oslo, Kristin Vinje (H), forteller at de private aktørene har vært med på å bidra til en god barnehagedekning.

- Det viktigste er å tilby borgerne gode velferdstjenester. Private aktører er ikke problematisk, men snarere et gode som kan bidra til mangfold og innovasjon. 

- Det viktigste for meg er at alle barnehager drives godt og gir et godt pedagogisk tilbud til barna. I Barnehageloven går det klart frem at det kommunale tilskuddet og foreldrebetaling i de ikke-kommunale barnehagene skal komme barna til gode. Det er viktig å huske på at de private barnehagene utgjør over halvparten av det totale barnehagetilbudet i Norge og har vært en viktig forutsetning for å få til en god barnehagedekning, forteller Vinje. 

Hva tenker dere om at befolkningens skattepenger brukes til å støtte de som har en tydelig profitt-mål?

- Befolkningens skattepenger går til å tilby gode velferdstjenester til innbyggerne. Eierne av de private barnehagene har gått inn med privat kapital og arbeidskrefter for å etablere disse, og da skulle det bare mangle at de får muligheten til å ta utbytte, svarer Vinje.

Høyre: Bort med symbolpolitikken

Etterspørselen etter barnehager i Oslo er stor, og flere familier står uten barnehageplass til de minste. 

- Byrådet i Oslo må legge bort symbolpolitikken sin og gi aktører som står klare til å drive barnehager muligheten til det. Det er nå to prosjekter, et på Økern og et på Grünerløkka som ville gitt Oslo 225 nye barnehageplasser hvor Espira har søkt om å få drive, men fått avslag fra kommunen. Dette er kjempesynd. Venstresiden i Oslo fører nå en symbolpolitikk som aktivt holder foreldre borte fra arbeidsplassen fordi de må være hjemme med barna, avslutter Vinje.