Tirsdag ettermiddag ble Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endring i pleiepengeordningen vedtatt. Foto: Mina Haugli

Endrer ordning for pleiepenger

Nå blir ordningens lengde begrenset til fem år. – Den nye ordningen vil gi mindre til de som trenger det mest, ifølge Nina Bakkefjord, mor til pleietrengende sønn.
Onsdag, 19 april, 2017 - 13:24

Fakta om pleiepenger

- Formålet er å kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive ifm. barns sykdom og pleie

- Ytes i dag etter to forskjellige lovbestemmelser i folketrygdloven, henholdsvis § 9-10 og § 9-11.

- § 9-10 gir rett til pleiepenger for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus og som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

- § 9-11 gir rett til pleiepenger til personer med omsorg for barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade. Det er et krav at barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie.

- Ytes både til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

- Ytes så lenge pleiebehovet varer og lovens vilkår for øvrig er oppfylt.

STORTINGET: Tirsdag 18. april var det nye forslaget til Arbeids- og sosialdepartementet oppe til høring i Stortinget, og forslaget ble enstemmig vedtatt. Endringen vil gi flere mulighet til å motta pleiepenger, men begrenser hvor lenge man kan motta støtten.

Skaper reaksjoner

Etter det ble kjent at departementets forslag skulle opp i høring tirsdag, lot ikke reaksjonene vente på seg. En av de som forslaget kan få store konsekvenser for, er Nina Bakkefjord. Hun er mamma til en syv år gammel gutt som er varig pleietrengende og alvorlig syk. 


Frustrert: Nina uttrykker sin frustrasjon på facebook.
Faksimile/Facebook

– Vi har allerede brukt opp kvoten dersom den hadde vært innført, skriver hun på sin offentlige Facebook-profil. 

Hun spør seg også om hva hun og andre foreldre skal gjøre når kvoten er oppbrukt.  

– Innstramingen vil gjøre det værre for oss foreldre til varig alvorlig syke barn å stå i våre jobber. Ingen arbeidsgiver vil gi permisjon uten at det finnes en refusjonsordning etter 1300 dager, hevder Bakkefjord. 

Hundrevis har delt innlegget hennes og vist sin støtte på Bakkefjords Facebook-innlegg.

Strammer inn

Ifølge departementet er de nødt til å stramme inn lengden på ytelsen, siden endringsforslaget vil utvide pleiepengeordningen betraktelig.  Den nye loven setter nå et øvre tak på 1300 dager, som tilsvarer fem år, i motsetning til tidligere hvor det ikke var noen begrensning.

– Ut fra samfunnsøkonomiske hensyn, blant annet som følge av at utvidelsen fører til en reduksjon i antall yrkesaktive, er det derfor nødvendig å sette noen rammer på kompensasjonsnivå og lengde på ytelsen, står det i departmentets forslag

Komplisert lov

Til nå har pleipepengeordningen vært delt opp i to forskjellige lovbestemmelser, § 9-10 og § 9-11. Ordningen oppfattes som komplisert, vanskelig å forstå for den enkelte og for etaten og saksbehandle, ifølge departementet. 

– I dag preges ordningen av skjønn og uforutsigbarhet. Regelverket er komplisert og strengt med mange kompliserte vurderinger: Hva er svært alvorlig sykdom? Ustabil fase? Regelverket er utfordrende for NAV og saksbehandlere, sier Bente Stein Mathisen (H) til Stortinget tirsdag. 

Inkluderer flere

Før endringen var loven strengere på hvem som kunne motta pleiepenger. Det var kun innlagte barn under 12 år på institusjon, og barn under 18 år med en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom som kunne motta pleiepenger.

- I forslaget til ny pleiepengeordning blir de to paragrafene i loven slått sammen til én bestemmelse og den skal gjelde for alle barn opp til 18 år. Dette gir et ryddigere regelverk, større forutsigbarhet og en lettere saksbehandling i NAV, avslutter Mathisen.

Hør de ulike argumentene under høringen tirsdag under. 

Video: Stortinget.no

 

LES OGSÅ:
Vet du egentlig hva NAV er?
Urinprøve kan avsløre prostatakreft
Har du god helse? Da er du en lønnsom pasient