Ikke naive: Eldre som svindles er ikke mer godtroende enn ande på samme alder. Illustrasjonbilde: Creative commons

Eldre som svindles husker dårligere

Forskere har funnet ut hva som skiller eldre som blir svindlet fra sine jevnaldrende.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 13:12

En Canadisk studie viser at eldre som svindles sliter mer med å resonnere enn andre på samme alder. De sliter også mer med hukommelse og regning enn andre. Ærlighet eller naivitet var derimot ikke en faktor hos de som ble svindlet. Ofrene var ikke mer godtroende eller tillitsfulle enn sine jevnaldrende.

Økokrim opplyser til Forskning.no at eldre i Norge er mindre utsatt for svindel enn i Canada og USA, men bekrefter at eldre er overrepresentert også i Norge.

– Ofrene i disse bedrageriene er gjerne nordmenn mellom 50-60, men vi ser at også eldre personer som er på internett også kan bli lurt, sier Dybo til forskning.no.

I studien intervjuet forskerne 151 deltakere mellom 60 og 90 år. Studien viste også at de som er mest utsatt for svindel er eldre mellom 60 og 69 år som bor alene.