Representanter fra Krisesentersekretariatet, JussBuss, JURK og Gatejuristen møtte Rødt på Stortinget onsdag ettermiddag. Foto: Tuva Åserud

Reagerer på budsjettforslag

Flere raser mot forslag om kutt i rettshjelp, i en tid hvor voldtekts- og overgrepssaker øker.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 09:51


Tove Smaadahl (t.h.) er en av representantene som deltok på møtet. Foto: Tuva Åserud

- Jeg mener dette er et simpelt kutt som vil ramme veldig mange av de mest sårbare, som vi har plikt til å gi rettighetsinformasjon, bistand og hjelp til, sier daglig leder i Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.

I statsbudsjettet for 2018 er rettshjelp i krisesentrene kuttet med 97800 kr, skriver Krisesentersekretariatet på Twitter.

Styrker vergesituasjonen

I posten for tilskudd til spesiell rettshjelp foreslår regjeringen nå å kutte den samlede potten med 15 millioner kroner. For krisesentrene betyr dette 43% kutt i tilskuddet til spesielle rettshjelpstiltak.

- Jeg tror vi må ha lagt frem et veldig godt statsbudsjett, tilpasset den økonomiske situasjonen, sier statsminister Erna Solberg i spørretimen på Stortinget, onsdag formiddag.

Solberg mener regjeringen er opptatt av det skal være godt rettsvern for de svakeste.

- En av grunnene til at vi da også gjør omprioriteringer er at vi gjennomfører en betydelig styrking av vergesituasjonen, altså vergemålsordningen, som har kostet betydelig mer penger, sier Solberg.

Flere forklaringer

I en e-post til Journalen skriver Justis- og beredskapsdepartementet at driften av krisesenteret er finansiert av kommunene selv, som en lovpålagt kommunal tjeneste. Loven skal sikre et helhetlig krisensetertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.

- Dette tilbudet blir ikke berørt av en reduksjon i bevilgningen til spesielle rettshjelptiltak. Det er her kun snakk om et rettshjelpstilbud i tilknytning til krisesentrene, skriver Andreas Skjøld-Lorange, kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Viktige velferdsgoder

Onsdag ettermiddag møttes representanter fra Krisesentersekretariatet, JussBuss, JURK, Gatejuristen og Rødt for å diskutere forslaget og følgene av et slikt kutt.


Representantene var ved godt mot før møtet onsdag ettermiddag. Foto: Tuva Åserud

Smaadahl mener at god rettshjelp er et viktig velferdsgode.

- Av våre brukere er det 43 prosent som ikke anmelder fordi de frykter at saken ikke kommer opp for retten, forteller Smaadahl.

- Dette er jo tiltak som hjelper de som utsettes for både overgrep, voldtekt og trakassering, og at det nå kuttes av regjeringen er jo litt rart, sier leder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

Umulig å forsvare

Irene Catalina Aunan, konsulent i DIXI Ressurssenter, reagerer på forslaget som er lagt frem i statsbudsjettet.

- Jeg blir helt sjokkert hvis de tar bort så mye fra folk som virkelig trenger den hjelpen, sier hun.

Tirsdag kveld arrangerte DIXI Ressurssenter foredrag om selvfølelse, med foredragsholder Marco Elsafadi. Han reagerer også på forslaget.


Marco Elsafadi. Foto: Tuva Åserud

- Det er jo krise. Voldtektstallene øker, men krisehjelpen blir mindre. Veksten i statsbudsjettet bør være nesten prosentvis økonomisk like stor som voldtektstallene går opp. Det er umulig å forsvare dette, sier han.

Elsafadi mener det kan være avskrekkende for overgrepsofre å oppsøke hjelp fordi de ikke vet om de vil få den hjelpen de trenger.

- Når tallene øker bør samfunnet fortelle de menneskene som tør å anmelde at vi tar dem på alvor, istedenfor å si at vi ikke kan gjøre noe med det, sier han.