Tidligere KrFU-politiker, Julia Sandstø, vurderer fortsatt om hun skal politianmelde den seksuelle trakasseringen hun oppplevde i KrFU. Foto: Camilla Klungland Ousdal

Belastende å anmelde seksuell trakassering

Julia Sandstø oppforder til å anmelde, men ville likevel ikke anbefalt sine nærmeste å gjøre det.
Torsdag, 15 februar, 2018 - 16:06

I januar meldte Julia Sandstø seg ut av KrFU i protest. Dette skjedde fordi hun opplevde ikke å bli trodd etter at hun varslet om seksuell trakassering i partiet. Hun fortalte til NRK at hun følte seg dårlig behandlet.

Ifølge kapittel 2, § 13 av Likestillings- og diskrimineringsloven er seksuell trakassering forbudt.

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Strammerammen for seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke er på inntil 1 år. 

Kilde: Lovdata.no

Hun vil anbefale folk som er utsatt for seksuell trakassering om å politianmelde forholdet. Likevel er hun klar på at det er en stor belastning for den utsatte, og hun er usikker på om det hjelper den enkelte varseleren.

I tenkeboksen

Sandstø mener det er spesielt viktig for mørketallene at seksuell trakassering blir politianmeldt. Selv har hun ennå ikke politianmeldt den seksuelle trakasseringen hun opplevde i KrFU.

– Jeg er fortsatt i tenkeboksen. Men akkurat nå har det vært så mye at jeg må ta hensyn til hvor mye jeg klarer å drive med på en gang, sier hun.

Sandstø, som har politianmeldt tidligere forhold ved seksuell trakassering, synes at det er en belastende prosess. Hun forteller at det ofte er få beviser i saker med seksuell trakassering og det kan føre til henleggelse. I en sak kan det ofte bli påstand mot påstand. Etter gjentatte ganger å ha fortalt politiet om noe som er vondt og vanskelig, så sier hun at det er svært skuffende om det skulle ende med henleggelse.

Hun mener at systemet i Norge ikke er tilrettelagt for å varsle om seksuell trakassering.

 – Jeg har varslet til et politisk parti, politiet og flere andre instanser i samfunnet, og jeg har følt at det er så veldig begrensa hva de kan gjøre ut ifra lovverket og retningslinjene, sier Sandstø.

Vanskelig å anmelde

Tina Skotnes er psykiatrisk sykepleier og kommunikasjonsansvarlig ved Dixi Ressurssenter mot voldtekt. Uten at hun har stadfestet tall, så forteller hun at de som jobber på Dixi ikke har inntrykk av at mange som blir utsatt for seksuell trakassering anmelder forholdet.


Tina Skotnes ved Dixi Ressurssenter mot voldtekt tror det er et stort skritt for utsatte å skulle politianmelde seksuell trakassering. Foto: Camilla Klungland Ousdal

– Vår holdning er at alt som er kriminelt burde anmeldes, men vi presser ingen til å gjøre det. Slik som systemet er så kan det være en veldig stor belastning, sier Skotnes.

Skotnes sier at grovere seksuelle overgrep, som for eksempel voldtekt, også er vanskelig å anmelde.

– Ut ifra det anslaget vi har på hvor mange som blir voldtatt, er det kun ti til elleve prosent av dem som anmelder. 80 prosent av voldtektssaker blir henlagt på grunn av bevisets stilling, sier hun.

– Siden seksuell trakassering kan være litt diffust og vanskelig å definere, vil det være et enda større skritt å skulle gå til politiet med det, legger hun til.

Journalen har gjentatte ganger forsøkt å kontakte politiet for kommentarer på saken uten å få svar.

Sende signaler til myndighetene

Skotnes mener det er viktig å få frem omfanget av den seksuelle trakasseringen gjennom politianmeldelse.

– Jo flere som anmelder, jo tydeligere signal sender vi til myndighetene om at her er det noe som må gjøres. Det vil ha påvirkning på bevilgninger. Vi vet at vi må sette inn flere tiltak i organisasjoner, arbeidsliv, og uteliv. Det er et kjempestort problem. Kanskje vi må endre på lovverket vårt, sier hun.

Få saker om seksuell trakassering i domstolene

Fagrådgiver ved Juridisk rådgivning for kvinner, Ingeborg Aasness Fjeldstad, sier at det er svært få saker om seksuell trakassering i domstolene.


Leder i Landsforening for voldsofre, Margit Lømo, anbefaler de som vil anmelde seksuell trakassering om å ha med seg noen når de skal anmelde. Foto: Privat

– Så langt er det kun fire saker vedrørende det individuelle vernet mot seksuell trakassering som har blitt behandlet av domstolene, og seks saker om arbeidsgivers handleplikt, sier Fjeldstad.

Leder i Landsforening for voldsofre, Margit Lømo, anbefaler mennesker som er utsatt for seksuell trakassering å ha med seg noen når de går til politistasjonen.

– Det er en belastning å anmelde til politiet. Det er skamfullt og det er vanskelig å sitte og fortelle om slike ting. De fleste er både såret og krenket. I tillegg er man redd for å ikke bli tatt på alvor og for at saken skal bli henlagt, sier Lømo.

Journalen har kontaktet KrFU, men de har ikke ytterligere kommentarer angående saken. Partiet har kommentert saken flere ganger i media, blant annet i en kronikk av KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson i Aftenposten.

Les også: Få rettsaker om seksuell trakassering