- La bilen stå de verste dagene

2018 har hittil vært preget av store snømengder. Ulykker på veien har økt med 25 prosent, og bilbergingsselskaper som NAF har travle dager.
Torsdag, 22 februar, 2018 - 13:19

Robin Wärdell er en av bilbergerne som merker pågangen vinterstid. Han forteller om travle, utfordrende arbeidsdager og lang ventetid for kundene.

—På vinteren kjører vi 8-9 timer i strekk. Da har vi flere oppdrag som venter på oss. Over helgen har vi hatt fire timers ventetid, sier Wärdell.


Variert arbeidsdag: En av Robin Wärdells mange oppgaver er å frakte biler til verksted. Foto: Christian Fjermeros 

Mengden snø som har falt den siste tiden skaper problemer når det kommer til dekk, skraping av ruter og snø på tak. Videre forteller Wardell at mange av utrykningene skyldes fastkjøringer, og at bilene han møter ofte har sommerdekk.

—Du får ingenting igjen på forsikringen om du krasjer med sommerdekk. Det er også kunder som ber meg skrape rutene for dem, legger han til.

Utrykningspolitiet (UP) med hovedansvar for politiets trafikktjeneste opplyser om et høyt antall tilfeller hvor det gis forenklet forelegg for brudd på vegtrafikkloven. Bruddet handler om tilstrekkelig utsyn, og tar blant annet for seg for dårlig skrapte ruter, eller snø som hindrer sikt. I 2016 ble det registrert 284 tilfeller, og i 197 tilfeller i 2017.


Utviklingen siste 4 årene for brudd på Veitrafikkloven § 3.

 

Ved å ikke følge forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3 “Føreren skal sørge for å ha tilstrekkelig utsyn til alle sider, derunder påse at snø, is, dugg eller merke eller annen gjenstand ikke hindrer sikten eller virker forstyrrende.” bryter bilisten med vegtrafikkloven § 3, som tar for seg hvordan kjøretøyet blant annet skal vedlikeholdes, slik at det kan brukes uten å volde unødig fare eller ulemper.


Slurv med skrap av bilen kan koste dyrt. Foto: Anna Tørmoen

Benytt annen transport

På dager med mye snø og glatte veier er Robin Wärdell og politiet samkjørte rundt at det kan være lurt å la bilen stå.

— La bilen står de verste dagene, det er ingen dum idé. Det er sunn fornuft, sier Wärdell.