Finansdepartementet krever at bankene sikrer folks tilgang på kontanter Foto: CC/Kavass(Flickr)

Nye krav til bankene kan gi økte kostnader

17. april vedtok finansdepartementet en ny lov som øker kravene til norske bankers kontantbeholdning.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 14:56

 - Vi innfører krav som vil sette en standard for bankenes evne til å levere betalingstjenester, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Finansministeren la tirsdag 17. april frem et tillegg til finansforetaksloven som stiller nye krav til norske bankers kontantbeholdning.

Den nye loven betyr at bankene må legge frem løsninger for å kunne møte eventuel økt etterspørsel etter kontanter. Norges Bank og finanstilssynet har kommet frem til at norske bankers kontantdekning ikke er god nok.

Fortsatt en viktig nødløsning

Bankene skal ha løsninger for å kunne møte økt etterspørsel etter kontanter som følge av svikt i de elektroniske betalingssystemene. Finansministeren påpeker i pressemeldingen at kontantbeholdning fortsatt er viktig dersom de digitale betalingsløsningen skulle svikte. 

– De norske betalingssystemene er stabile og trygge, men det er behov for tydeligere krav til kapasiteten i beredskapsløsningene, sier Jensen.

Les også: Snart blir disse ugyldige

Denne grafen fra SSB viser hvordan andelen kontanter i omløp synker. I februar 2018 utgjorde sedler og mynter i omløp, en verdi på i underkant av 42 milliarder kroner. 

Økte kostnader for kunder

Det nye lovtillegget har bakgurunn i et notat fra Norges Bank og finanstilsynet. Dette ble sedt ut på høring i januar 2017. Der kommer det frem at regningen for det nye forslaget til kontatnberedskap muligens havner hos kundene. I høringsnotatter heter det: 

“Økte kostnader for bankene vil kunnde medføre økte kostnader for bankkundene. Økte kostnader knyttet til beredskapsløsninger bør for en stor del kunne dekkes inn gjennom prising av betlaingstjenester generelt, og ikke kontanthåndtering spesielt. (…)”

Departementet understreker at tryggingen av kunders kontanttilgang rettferdigjør et eventuelt økt kostnadsnivå. De påpeker også muligheten for bankene og inngå samarbeidsavtaler for å dempe kostnadene.

Bankene må imøtekomme de nye kravene innen 1. januar 2019.

Emneord: